ตื่นมาพรุ่งนี้ หากแ ม่ไ ม่อยู่กับเราแล้ว อ่านจบแล้วจะรักแ ม่มากขึ้น

พ่อแม่เป็นพ ร ะอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปต ามหาพ ร ะอรหันต์ที่ไหนหรอก หัดเหลียวมองพ่อแม่ ในบ้านบ้าง แล้วท่านจะรู้สึกว่า ท่านได้ทำดีแล้วหรือยัง

ชีวิตเรา มีอยู่สามอย่ างเท่านั้นที่รักแล้ว จะไม่มีวันเสียใจเลย คือ พ่อ แม่ และตัวเรา หลายคน

อาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่

อันรักใด ไหนเล่า เท่ารักลูก จิตพันผูก ส า ย เ ลื อ ด สืบเชื้อสาย เป็นความรัก บริสุทธิ์ ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมาย ประจักษ์ รักซื่อตรง

ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่ างดีจากแม่ อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียน อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมา

ลูกๆ หลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

เงินทองที่ใช้จ่ายได้ต ามใจปรารถนา พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์

ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่ างสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ทุกวันนี้ได้มาจากใคร

วันนี้ยังมีลูกๆ หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่น ต้องกลายเป็นเ ด็ กกำพร้า เป็นเ ด็ กเร่ร่อน เป็นเ ด็ กจรจัด

นอนต ามป้ายรถเมล์ เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆ ต้องทนทุ กข์ท รมาน เดียวดายไร้ความอบอุ่นหว้าเหว่ห่อเหี่ยว

ในหัวใจข า ดที่พึ่งพาอาศัย ต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่โ ห ด ร้ า ย มีแต่แก่งแย่งแข่งขัน

ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่

โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กลายเป็นเ ด็ กมีปัญหา

เป็นภาระของสังคม คงต้องทุ กข์ท รมานอย่ างหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอดภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่

ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควร

มีโอกาสถึงฝั่ง 50ถึง50 แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือน

และริบหรี่เต็มประดา อาจต้องจมน้ำต าย หรือเป็นอาหารของสั ตว์ร้ ายได้

เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งเสียงอันอำไพ ชีวิตมะลายไป เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน

อายุของแม่ก็จะสั้นลงๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดห ายลงไปเท่านั้น

บางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดับ แล้วน้ำต าเทียนก็ไหลหยดย้อย

เหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ของเรา ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆ

วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่ างนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอด เพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอมทุ กข์เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อ ยไหมลูก หิวไหมลูก ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้อะไรบอกแม่มาแม่จัดให้ แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า

ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรักษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอกสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน

ลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสั ตว์เ ด รั จ ฉ าน มีคุณธรรมน้อย เมื่อโตขึ้นเลิกกินนมแม่ วิ่งเล่นไปมาเอาลำตัวถูไถคลอเ ค ลี ยแม่มันเล่น

แล้วก็เดินจากไป เราอาจสรุปว่า ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้า สั ต ว์

เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไป มันจะไม่เ ถี ย งแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่

และที่สำคัญมันจะไม่ข ยี้ หัวใจแม่ของมัน แต่ลูกคนบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุ กข์ใจให้แก่ท่าน

มีแม่หลายคนที่ ร ะ ทมขม ขื่ น เ สี ย ใจเพราะลูก ต้องแอบร้องให้ประจำ

ถึงแม้แม่จะได้รับความทุ กข์ท รมานจากลูกเพียงใด แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอกว่า ลู

กของแม่ชั่ว ลูกของแม่เล ว แม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอย่ างนั้น ลูกของฉันเป็นคนดี ดีชั่วก็ลูก ผิดถูกก็ เ ลื อ ด จะเฉือนจะ เ ชื อ ด ได้อย่ างไรกัน

บางคนเอาแต่สนุก เชื่อเพื่อนมากกว่าเ ชื่ อ แม่ รักแฟนมากกว่ารักแม่ เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟนมากกว่าโทรหาแม่

คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืน แต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์ แม่หลายคนช่างโชคร้ ายนักเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคน แต่ลูกเหล่านั้นไม่สารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย

ปล่อยให้แม่ไปอยู่ต ามบ้านพักคน ช ร า สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทิ้งไว้ต ามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจ ขนมซักชิ้นหนึ่ง น้ำสักแก้วหนึ่ง

เงินสักบาทไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะเอาทรัพย์สิน มรดก เงินประกัน บางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ต ายเร็วๆ เพื่อตัวเองจะได้มรดก

ถ้าเย็นนี้คุณแม่ต ายไป คุณแม่จะได้อะไร จะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวและน้ำเปล่าครึ่งแก้ว ใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโลงศ พเท่านั้นหรือ

แล้วลูกชายลูกหญิงผู้โง่เขลาก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะ แม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพ ร ะมาแล้วฟังสวดนะแม่นะ

แต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่คำว่า ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่า

จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่ต ายไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่ างนั้นหรือ เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รัก ษาสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่

ต้องถนอมน้ำใจท่าน รักษ าใจท่าน ถามท่านต้องการอะไร ท่านอย ากไปไหน ท่านอย ากทานอะไร ท่านเ จ็ บตรงไหนปว ดที่ใด

ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต ายลงนำร่างที่ไร้วิญญ าณของแม่ไปใส่โลงทองอย่ างดี

เอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พ ร ะมาสวด 7 วัน 7 คืน หวังว่าด ว งวิญ ญ าณของแม่จะไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่

จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียว ยังดีกว่าจัดงานศ พใหญ่โต

เมื่อแม่สิ้นชีวิต มอบดอกไม้สักดอกให้แม่ ตอนมีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีดหลายร้อยพวงที่ประดับข้างโลงศ พแม่

หาน้ำเย็นๆ ให้แม่ดื่ม ทำอาหารดีๆ ให้แม่กิน มีค่ากว่าจัดอาหารอันประณีตไปวางข้างโลงศ พท่าน โทรศัพท์หรือจดหมาย ไปถามไถ่ท่านบ้าง

ดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่าน ทำความดีมีความก ตั ญ ญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณได้เมื่อท่านต ายจากแล้ว

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ ใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา มาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นรักที่แท้จริง

อ่านบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่าน ไปดู ด ว งต าท่านสิว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุ กข์ ไม่ต้องอายในการทำความดี

มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่ านิ่งดูดาย ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่

แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่างซึ่งไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมาย น้ำเย็นๆ สักแก้วเอาไปให้ท่านดื่ม เสื้อผ้าดีๆ สักชุด

เป็นลูกที่ดีสักคน สามารถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปี ๆ อย่ าเอาไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร

ให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์

อย่ าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพ ร ะคุณเฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคม เท่านั้น แต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่ เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆ วันตั้งเกิดจนต าย

หมั่นดูแลรัก ษาจิตใจของท่านให้ดี เพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ อย่ าปล่อยให้หญิงแก่ๆ

คนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลก ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่โหดร้ าย ต้องตรมใจต ายเพราะลูกๆ ที่เธอรัก แต่ไม่รักเธอ

ขอบูชาและเทิดทูนพ ร ะคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุกๆ คน ถ้าผู้ได้ริแช่ง ด่าว่า ทำร้ ายบุพการีที่มีพ ร ะคุณกับเรา อย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ

ขอบคุณที่มา พ ร ะมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร