ถ้ารู้คุณค่าของตัวเอง คุณจะไม่ทน กับคนที่ให้คุณรู้สึกแ ย่

ถ้ารู้คุณค่าของตัวเอง คุณจะไม่ทน กับคนที่ให้คุณรู้สึกแย่

ถ้าคุณ รู้ค่า ของตัวเอง คุณจะไม่ยอมให้ใครจ่ายคุณ น้อยกว่าความสามารถของคุณ

คุณจะไม่ยอมให้ใครให้เกียรติคุณ น้อยกว่าที่คุณควรได้รับ คุณจะไม่ยอมให้ใครรักคุณ น้อยกว่าที่คุณคู่ควร

ถ้าคุณ รู้ค่า ของตัวเอง คุณจะไม่อยู่ในที่ ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ คุณจะไม่ทน กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่

คุณจะไม่เลือกชีวิต ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ กฎข้อเดียวของชีวิตคือ รู้ค่า ของตัวเอง

รักตัวเองให้มาก อย่ าไปคาดหวังกับใคร เพราะ ตลอดไป ไม่มีจริง แม้แต่ตัวเราเอง ก็ไม่ได้มีเราอยู่ตลอดไป

ของที่เราเคยรัก เคยชอบที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป วันนี้เราอาจจะไม่ชอบมันแล้ว คนที่เราเคยรักมากที่สุด

ต่างก็เคยเป็นคนที่ใช่ สำหรับกันและกัน แต่พอถึงเวลาที่ไปด้วยกันไม่ได้ แยกทางไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

จนเวลาผ่านไป จากที่เคยรักที่สุด วันนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆ สุดท้าย อดีตที่หลงเหลืออยู่ มันก็แค่คำว่า เคย

ไม่มีอะไรที่แน่นอน ในวันที่สิ่งนั้นยังเป็นของที่เรารักมากที่สุด และใช่ที่สุด จงเก็บเกี่ยวความสุขไว้ให้มาก

จดจำสิ่งดีๆเอาไว้ และอย่ าไปคาดหวังคำว่า ตลอดไป เพราะตลอดไปไม่มีจริง

ขอบคุณที่มา เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล