ยิ่งผูกพันมาก ยิ่งจะกลายเป็นห่ วงรั ดชีวิตเรามาก

ชะ ต า ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หรอกนะคะ ลองสังเกตดูว่า เรามีกຣຣมกับสิ่งไหนมาก เราจะอยู่กับสิ่งนั้นมาก จนกลายเป็นความผูกพัน ทางเพจรู้ป่าวเองก็รู้สึกได้ค่ะ

สิ่งที่คุณผูกพันอยู่ทำให้คุณทุ กข์ใจบ้างหรือไม่ วันนี้เราอาจรู้สึกผูกพันต่อสิ่งหนึ่ง จนคิดว่าเราข าดไม่ได้

แต่เวลาจะทำให้ทุกอย่ างเปลี่ยนแปลงไป สักวันเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราผูกพันในวันนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เติมชีวิตเรา ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรา

วันหนึ่งหากเรามีโอ กาสได้เจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งใหม่ ที่เราคิดว่าเราพึงใจ ปรารถนาต้องการ ข าดไม่ได้

เราก็จะเริ่มผูกพันกับสิ่งใหม่ได้ในเวลาไม่นานนัก เมื่อเวลาหนึ่งผ่านไป จะ ส อ น เราได้เองว่า ความผูกพันกับสิ่งใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง จะเป็นความสุขในช่วงเวลานั้นๆ

อย่ าได้ไปยึดติด อย่ าได้ไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตหลุ่ม ห ล ง คิดเสียว่า เราโชคดีที่มีโอ กาสได้ผูกพันกับสิ่งที่เรารัก

ความผูกพันก็เหมือนกับความรัก หรืออาจจะเป็นผลพวงที่มาจากความรัก หากเรารักใครคนใดคนหนึ่งมาก เราก็จะรู้สึกว่าผูกพันมาก

แต่ความผูกพันที่ว่า ไม่ได้หมายถึงการหยุดตัวเองไว้กับสิ่งนั้น เพราะคนทุกคน ย่อมผูกพันกับหลายๆ สิ่ง เปรียบเสมือนเรามีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบ

ใน ย า มเช้าเราอาจต้องใช้แก้วใบนี้ดื่ม น ม พออากาศร้อนหน่อย เราอาจต้องการน้ำเย็น ๆ บางครั้งที่เราไม่สบาย

เราอาจต้องการน้ำอุ่น ใจเราก็เหมือนกับแก้วน้ำ ต้องเติมสิ่งต่าง ๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม

หากเราเติมน้ำเย็นลงไปในแก้วน้ำ แล้วเติมน้ำร้อนลงไปในทันทีในแก้วใบเดียวกัน เราก็จะพบว่าแก้วใบนั้น ก็จะร้ า วแล้วเริ่ม แ ต ก

ซึ่งก็เหมือนกับใจเรา ความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงเวลาหนึ่งไม่ผิด ถ้าเราค่อยๆ ปรับใจ ปรับตัวของเราเอง ให้กลับคืนในเวลาที่ควร

ขอบคุณแหล่งที่มา junjaonews