ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแ ก่เ ฒ่ ามันย าก

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแ ก่เ ฒ่ ามันย าก คู่ชีวิตที่ดีต้องรู้จักให้เกียรติ ให้ความซื่อสัตย์ ให้เวลา ให้ความรัก และให้ความเข้าใจ กันและกันก็พอแล้ว

คิดจะคบกัน รักกันต้องปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งทาง อันไหนลดได้ก็ลดอันไหนยอมได้ ก็ยอมบ้างไม่ใช่ฉันเป็นคนแบบนี้ เธอรับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่รับคู่ชีวิตคือ

คนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ แต่สุดท้ายก็ไม่เลิกกันไปไหนคนที่พอไม่ได้คุยกัน แล้วโคตรคิดถึงคนที่คอยบ่ น คอยว่า เวลาดื้ อคนที่เวลาเราทำผิ ดบ่อยแค่ไหน เขาก็ยังให้

อภั ยเราเสมอหากคุณเลือก ใครก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตคุณก็จะได้แต่ความ เ สี ยใจกลับไปเพราะ หัวใจคุณไม่รู้จักไตร่ตรองหากเลือกคนที่ ไม่ให้เกียรติดูถูกความฝันคุณคุณก็จะได้แต่คำพูดที่แ ท ง ใ จ ดำเวลาคุณล้ ม เ ห ล ว

หากเลือกคนที่ ร ะ แ ว ง คุณตลอดเวลาคุณก็จะได้ความไม่เป็นส่วนตัวที่ต้องคอยเป็นเงาตามตัวทุกสถานที่หากเลือกคนที่ เพียงหน้าตา แต่ไม่เคยมองที่จิตใจคุณก็จะเพียงกายแต่ไม่ได้หัวใจที่งดงามรัก ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่

อยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหนเมื่อคุณชัดเจนกับความรักของคุณแล้วจงใช้เวลาบ่มเพาะมันไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลาที่สมควรถ้าวันหนึ่งมันใช่

จง รั ก ษ า รักนั้นไว้ให้ดีแต่ถ้าวันหนึ่งมันเหมือนใช่ก็จง คืนหัวใจให้กันอย่ าฝื นใส่รองเท้าที่ไม่พอดีเพราะสุดท้ายคุณเองจะกลายเป็นคนที่

เ จ็ บ ป ว ดไม่เคยต้องการคนสวยรวยหรือมีฐานะทางสังคมต้องการเพียงใครสักคนที่เชื่ อในสิ่งเดียวกัน แค่นั้นพอ

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแก่เฒ่ามันย ากเพราะปั ญ ห า ต่างๆและอุปสรร คที่เข้ามาในอนาคตมันไม่ได้ส่งไลน์มาเ ตื อ น

เราว่าจะเข้ามานะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เราจะจับมืออีกคนได้นานแค่ไหนสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือ ไว้ใจ เชื่อใจ ซื่อตรง ให้ อ ภั ย ให้โอกาสกันและกันยอมรับข้อเ สี ย ของเขา

นิ่งและฟังคนรักบ้างอย่ าเอาอาร มณ์เป็นใหญ่กว่าเหตุผล ท ะ เ ล า ะ กันไม่มีคนแพ้คนชนะเราเป็นผั วเ มี ยไม่ใช่คู่แข่ง

แฟนนอกใจให้ดูที่ตัวเองก่อนเราผิ ดอะไรไหมเราบ่งพร่องส่วนไหน

เราละเลยเขาหรือเปล่าชีวิตคู่ถ้าอย ากให้อยู่ด้วยกันย าวๆพย าย ามทำให้เหมือนวันแรกที่รักกันอย่ าลืมความรู้สึกตอนอย ากอยู่ด้วยกัน แค่นั้นพอ

ขอบคุณที่มา ฝากความคิด