6วิธีง่ายๆช่วย ทำความสะอาดคร าบบนกระเบื้ อง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ปัญห าที่หล า ยๆบ้าน มักจะพบเจอเวลาที่ปูก ระเบื้อง

เมื่อใช้ไปน านๆก็มักจะเกิดค ร า บดำๆซึ่งบ างค ร า บก็ขั ดไม่ออก

ทำให้เกิดคว ามส ก ป ร ก ห ากวันนี้บ้ านใครก ำลังมีปัญห าเหล่ านี้อยู่

วันนี้เรามีวิ ธีข จั ดคร าบส กปร กเหล่านี้ให้หลุดออ กได้อ ย่ างง่ายดาย

ด้วยข องที่อยู่ใกล้ตัวเรา จะมีวิ ธีอะไรบ้ างเราไปดูกั นเลย

1)เบ กกิ้ งโซดา + น้ำย าซั กผ้า

วิ ธีการทำ

สำห รับคุณพ่อบ้ านแม่บ้ านคนไหนที่ไม่ชอ บก ลิ่ นฉุ นของน้ำส้มส ายชู

กลั วว่ากระเบื้องและย าแนวของคุณจะเ สี ย ก็ลองเปลี่ยน มาใช้น้ำย าซักผ้าแทนได้

โดยวิ ธีการทำคว ามสะอาดก็คล้ายๆกัน แค่คุณน้ำฝนผส มทั้ง 2 อย่ าง

โดยใช้เบ กกิ้ งโซดาผส มกับน้ำย าซักผ้า เบกกิ้งโซดา 3 ส่วน

และน้ำย าซักผ้า 1 ส่วน คนให้เข้ากัน

หลังจ ากนั้นก็นำไปป้ ายบริเวณร่ องย าแนว ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที

แล้วค่อยขัดออ กด้วยแป รงขัด แล้วก็ป้ ายส่วนผส มลงไปอีกร อบ

ทิ้งไว้ 1 ชั่ วโมงแล้วค่อ ยมาขั บต่ออีก 1 ครั้ง วิ ธีการนี้จะท ำให้ร่องย าแนวของคุณข า วสะอาดม าก

โดยไม่ต้องเ สี ยเวลาทาย า แนวใหม่อีกร อบนึง

2)ชั กโคร ก ส้วม มีก ลิ่ นเ ห ม็ น

ไม่ว่าจะเป็นบ้ านไหนๆก็ต ามมักจะมีปั ญหาเกี่ยวกับส้ วมมีก ลิ่ นเ ห ม็ น

ห้องน้ำมีก ลิ่ นไม่พึงประส งค์ล อยขึ้น มา และก็หาวิ ธี ก า รแก้ไม่ได้สั กที

พอถึงห น้าฝนทีไร น้ำก็จะเอ่ อขึ้น มาทุกที แล้วก็มีฟ องอากาศขึ้น

มาท ำให้ห้องน้ำของคุณมีก ลิ่ นเ ห ม็ น

วิธีการทำ

ใช้น้ำส้มส ายชูครึ่งข วด ผส มกับเบ กกิ้ งโซดา 5 ช้อนโต๊ะ

นำส่ วนผส มทั้งสองอ ย่ า งนี้ผส มเข้าด้วยกัน

หลังจ ากนั้นก็เทลงในชั กโคร กของคุณ ปล่ อยทิ้ งไว้ข้ ามคืนหรือประมาณ 6 ชั่ วโมง

เมื่อคร บเวลากำหนดแล้วให้เราทำก ารต้มน้ำเดือ ด 1 หม้อ

แล้วก็ร าดลงไปในโ ถสุ ขภั ณฑ์หรือชั กโคร กของคุณได้เลย

สำหรับวิ ธีกา รนี้จะช่วย จั ดกา รกับครา บไขมันที่ไม่สะอาดที่ติดอยู่ในโ ถส้ วมของคุณได้

อีกทั้งยังช่วยจั ดก า รกับก ลิ่ นไม่พึงประสงค์ที่ลอยขึ้น มา วิ ธีกา รนี้แนะนำว่าให้ทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ติดต่อ กัน 2 สัปด าห์จะช่ วยให้ร่วมของคุณสะอาด และไม่มีก ลิ่ นลอยขึ้น มาอีกต่อไป

3)น้ำส้มส ายชู + เบ กกิ้ งโซดา

วิธีการทำ

สำหรับวิ ธีนี้จะคล้ ายๆกับวิ ธีข้างต้น ซึ่งห ากบริเว ณห้องน้ำของเราไม่สะอาดมีค ร า บเยอะม าก

แนะนำว่าให้เปลี่ยนจ ากน้ำธรรมด าเป็นน้ำส้มส ายชูแทน

เพร า ะวิ ธีการนี้เป็นวิ ธีก ารที่ดีแต่ไม่เหมาะกับกระเบื้องหิ นอ่อนและหินแก รนิต

เพร า ะน้ำส้มสายชูมีส่วนในเรื่องของการกัดกร่อนสูง อาจจะทำให้กระเบื้องของคุณเ สี ยห า ยได้

โดยวิธีการท ำ ก็คือน้ำส้มส ายชูเบ กกิ้ งโซดามาผส มกัน

แล้วก็นำมาป้ ายบริเว ณที่มีค ร า บสีดำติดอยู่ และบริเวณที่เกิดรา

ทิ้งไว้ประมา ณ 5-10 นาทีแล้วค่อยมาขั ด จะทำให้ห้องน้ำของคุณไม่มีก ลิ่ นอับชื้ น

และบริเว ณร่องย าแนวสะอาดด้วย

4)สู ตรขั ดกระเบื้องย าแนวให้ข าว

สำหรับสู ต รนี้จะช่วยให้บริเว ณร่องย าแนวของคุณข า วขึ้น

และยังทำให้ไม่เกิด รา ด้วย ด้วยส่วนผส มที่คุณจะต้องใช้ให้นั่นก็คือ

น้ำส้มสายชู แปร งสีฟั นที่คนไม่ได้ใช้แล้ว น้ำสะอาด ผ้าสำหรับเช็ดพื้น เบ กกิ้ งโซดา และมะข ามเปียก

วิ ธีการทำ

เริ่มจาก ก า รให้คุณนำผ้ามาชุ บน้ำแล้วบิ ดให้ห ม าด

แล้วก็เช็ ดบริเว ณร่อ งกระเบื้อง โดยเน้ นบริเว ณที่เป็นร่องกระเบื้องให้ชุ่ม

หลังจ ากนั้นก็ทำก า รโรยเบ กกิ้ งโซดาไปต ามแนวร่อง ย า แนว

โดยใส่ให้พู นร่องย าแนวเข้าไว้ หลังจ ากนั้นก็ทำก า รผส มน้ำส้มส ายชูกับน้ำ

แล้วก็น้ำมะข ามเปียก ล ากไปตรงบริเว ณที่มีเบ กกิ้ งโซดา

พย า ย ามให้อยู่ในร่องกระเบื้อง ตัวส่วนผส มที่มาเจอ กัน จะท ำให้เกิดฟองฟู่เล็กน้อย

บริเว ณที่มีค ร าบดำติดอยู่จะค่อยๆหลุดออ กมาโดยจะต้องใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่ง

แล้วเราก็ทิ้ งเอาไว้ประมาณ 10-20 นาที หลังจ ากนั้นก็นำแปร งสีฟั นข นาดเล็กมาถูบริเวณค ร า บดำ

ให้เริ่มละล า ยและหลุ ดออ ก แล้วก็เช็ดทำควา มสะอาดต ามปกติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

คุณก็จะได้แผ่นกระเบื้องและขอ บย าแนวที่สะอาดเหมือนใหม่โด ยที่ไม่ต้องไปปูกระเบื้องใหม่เลย

ทั้งง่ ายและประหยั ดแร งขั ด แถมอุปก รณ์ที่จะต้องใช้ก็แส นถู ก

5)ค ร า บตะไคร่น้ำ

วิ ธีการทำ

สำหรับบ้ านไหนที่มีห้องน้ำที่มีคว ามชื้นสูง แล้วมีค่าตะไคร่น้ำเกิ ดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

พื้นกระเบื้องห้องน้ำลื่ น แนะนำว่าให้ใช้น้ำส้มส ายชูผส มกับเกลือ

แล้วก็ร าดให้ทั่วพื้นห้องน้ำ ใช้แปร งขัด หรือใช้ผ้าชุบน้ำห ย า บๆถูก็ได้

วิ ธีการนี้จะทำให้ค ร า บตะไคร่ขึ้นช้า และยังท ำให้ห้องน้ำของคุณไม่มีก ลิ่ นอับชื้นอีกด้วย

6)จัดการค ร า บดำ ค ร า บราเขียวๆดำๆ แบบง่ายๆ

วิ ธีการทำ

เจ้าค ร า บดำและราเขียวๆดำๆ ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ

หรือว่าในห้องครัวของเรานั้น มั กจะเป็นเรื่องที่น่าจุ กจิ กก วนใจ

ถ้าปล่ อยไว้คงจะไม่ดีต่อสุขภ าพของเราแน่ๆ ดังนั้นแล้วเราค วรที่จะจั ดการกับเจ้าพวกนี้

ให้หลุดออ กไป ดูวิ ธีการง่ ายมาก แค่คุณใช้น้ำส้มส ายชูเท่านั้น ลาดลงไป

แล้วก็ปล่อ ยทิ้ งไว้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยทำคว ามสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ

ทำแบบนี้เป็นประจำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง จะช่วยจัดการกับค ร า บดำ ค ร า บรา ไม่ให้เกิ ดขึ้น มาอีกครั้งได้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​