ต้นไม้ช่วยกวักเงิ นกวักทองเข้าบ้ านให้ไม่ข าดสาย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5 ต้นไม้มงคลเสริมโช คการขาย ปลู กแล้วทำม าค้ าขึ้น ช่วยกวักเงิ นกวักทอง

ต้นไม้มงคลประดั บร้ านค้ า สำหรับคนที่กำลังมองหา ต้นไม้จัดสวน เสริมโช คเรื่องการค้ าไว้ปลู ก

ที่ร้ านน่าปลู ก มีม าให้ชมแล้วค่ะนอกจากเครื่องร างของขลังจะช่วยเรียกลู กค้ าเข้าร้ านแล้ว การปลู ก ต้นไม้มงคล

ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งเค ล็ดลั บที่ช่วยเส ริมสิริมงคลให้กับเจ้าของร้ านได้ด้วย โดยสำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคล

นำโช คไปปลู กประดั บร้ านค้ าอยู่ วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมต้นไม้ที่น่าปลู กจัดสวนม ากฝาก

1. ต้นเศร ษฐีรว ยทรั พย์

ต้นเศร ษฐีรว ยทรั พย์หรือต้นเศรษฐีมีทรั พย์ มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Philodendron sp. ‘Setthimisap’

เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่ อว่า จะส่งเส ริมให้มีบ ารมีและค้ าขายร่ำรว ยตามชื่อของต้น จัดอยู่ในกลุ่มไม้ประดั บล้มลุก

มีใบหนาสีเขียวสด รูปหอก ปล ายแหลม โคนตัด ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นกล างใบสีเขียวอ่อน

ก้านใบหน าและแข็ง ส่วนดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ ส าม ารถขย ายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

และปักชำยอด ชอบดินร่วน ดูแลรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ต้องการน้ำปานกล าง

ต้องการความชื้นปานกล าง และต้องการแสงแดดรำไร

2. ต้นเงิ นไหลม า

ต้นเงิ นไหลม า มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Syngonium podophyllum เป็นต้นไม้มงคลนามที่เชื่ อกันว่าจะทำให้เกิ ด

ความร่ำร วย มั่งคั่ง และมีเงิ นทองไหลม าเทม าตามชื่อของต้น โดยต้นไม้ช นิดนี้มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเถาย าว

เลื้อยได้ไกลประม าณ 10-20 เมตร ลำต้นสีเขียว กลม เกลี้ยง เป็นข้อห่าง ๆ และมีร ากออกตามข้อ

ส่วนใบมีสีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ปล ายแหลม และเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบ โดยมีประม าณ 5 แฉก

ออกสลับกันตามข้อ ส่วนดอกจะออกบนยอด ลักษณะคล้ ายดอกบอน ส่วนของการปลู กต้นเงิ นไหลม า ให้

ผสมปุ๋ยคอก แกลบ ขุยมะพร้ าว และดินร่วน ในอัตร า 1:1:1:1 ส่วน ลงในกระถางปลู ก

จากนั้นนำต้นม าลงและปักไม้ไว้ให้เกาะ ส่วนการดูแลก็แค่จัดแต่งทรงให้สวยงามและให้ปุ๋ยอย่ างสม่ำเสมอ

ที่สำคัญอย่ าลืมเปลี่ยนกระถางตามความเหม าะสมเพื่อป้องกันการอัดแน่นของร ากด้วย

3. ต้นนางกวัก

ต้นนางกวัก มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Alocasia cucullata (Lour.) G.Don เป็นต้นไม้มงคลนามอีกหนึ่งช นิด

มีความหม ายสื่อถึงการกวักเรียกเงิ น เรียกทอง และเรียกความเป็นมงคลต่าง ๆ โดยต้นนางกวักจะมีลักษณะเป็น

ไม้ล้มลุก สูงประม าณ 30-60 เซนติเมตร มีหัวอยู่ใต้ดิน มีก้านตั้งตรงจากลำต้น ส่วนใบเป็นรูปหัวใจ ปล ายแหลม

คล้ ายใบโพธิ์ มีเส้นใบหรือร่องใบตื้นแต่ชัดเจน ก้านใบค่อนข้างย าวเชื่ อมถึงกัน ส่วนดอกมีสีเขียวอ่อนออกบริเว ณ

กาบใบ นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ โดยส าม ารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ โตเร็วและโตได้ดีในดินทุก

ช นิด ต้องการน้ำปานกล าง ต้องการความชื้นสูง ต้องการแสงแดดรำไร และหมั่นลอกใบเก่าออก เพื่อให้เห็นลำต้นสวยงาม

4. ต้นเศร ษฐีรับเงิ น

ต้นเศร ษฐีรับเงิ น มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Dieffenbachia Camilla เป็นต้นไม้อีกหนึ่งช นิดที่มีชื่อเป็นมงคล

อีกทั้งยังส าม ารถดูดส ารพิษได้ แถมมีรูปทรงและสีสันที่สวยงามคล้ ายหินอ่อน มีใบเป็นรูปใบพายสีขาวอมเหลือง

มีขอบสีเขียว จัดเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับส าวน้อยประแป้ง นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการปักชำ โดยจะเจริญเติบโตได้ดีใน

ดินร่วนซุย ส่วนการดูแลก็ให้รดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ เพร าะต้นเศรษฐีรับเงิ นไม่ค่อยทนแล้ง แต่ก็ต้องระวังอย่ าให้แฉะ

จนเกินไป และต้องปลู กให้ได้รับแสงแดดอย่ างเหม าะสมด้วย ไม่เช่ นนั้นอาจจะทำให้สีและล ายของใบเปลี่ยนไปได้

5. ต้นใบนาค

ต้นใบนาค มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Pseuderanthemum atropurpureum. เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่ อกันว่าจะทำให้มีเงิ น

มีทอง อีกทั้งใบนาคยังมีความศักดิ์สิทธิ์ ส าม ารถนำไปประกอบพิ ธีสำคัญทางศ าสนาได้ด้วย โดยต้นใบนาคมี

ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่ม สูงประ ม าณ 1-2 เมตร กิ่งก้านพุ่งตรงขึ้นด้านบน ใบมีลักษณะคล้ ายรูปหอก

ปล ายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ออกสีเขียวอมม่วง สีขาวม่วง และสีชมพูเข้มคละ ๆ กัน ส่วนดอกออกเป็นช่อสั้น

ปล ายบ านสีม่วง อยู่บริเ วณยอด ข้อดีคือไม่ค่อยมีโรคหรือแ มลงรบกวนเท่าไร แต่ควรหมั่นดูแลเพื่อป้องกัน

ใบเหลืองและใบแห้ง ชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นสูง นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการปักชำ ต้องการแสงแดดรำไร

ต้องการน้ำปานกล าง ประม าณสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ต้องการปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกทุก ๆ 4-5 ครั้งต่อปี

ถึงแ ม้จะมีต้นไม้มงคลประดั บร้ านค้ าม ากม าย แต่ถ้าหากเร าไม่ขยันทำม าหากินและซื่อสั ตย์สุจริ ต

ต้นไม้มงคลทั้งหล ายก็คงไม่ส าม ารถช่วยให้กิจการของเร าร่ำ ร วยและมีลู กค้าม ากขึ้นได้

ฉะนั้นอย่ าลืมตั้งใจทำงานกันด้วยนะคะ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​