ดว งเปล่งประกาย เฮงกว่าใคร โช คหล่ นทั บ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เผยด วงชะต า 4 ร าศีดวงเปล่งประกาย เฮงกว่าใคร โชคหล่นทับ ด วงดีทุกด้าน

โดยเฉพาะการเงิ น เตรี ยมรับทรั พย์ก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้อย่ างแน่นอน

ร าศีเมษ (14 เมษายน-14 พฤษภาค ม)

หลังจากดาวศุกร์ย้ ายเมื่อเดือนที่ผ่ านมา ถือว่าส่งผลกับชาวร าศีเมษแบบเต็ม ๆ

ที่สำคัญส่งผลไปในทางที่ดี มีเกณฑ์โ ชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะเรื่องทรัพ ย์สิ น

เรื่องรถ เรื่องบ้ าน มีโอกาสสูงมาก แ ม้เป็นในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ตาม

ข้อสำคัญเลยก็คือต้องระมั ดระวั งเรื่องของการลงทุน ถ้าคิดจะลงทุนใด ๆ

โดยเฉพาะกับค นใก ล้ตัวขอให้ระวังมาก ๆ หน่อย

มีเกณฑ์โดนโกง ทุนห ายสาบสู ญสูงมาก

วกกลับมาที่เรื่องเงิ น ๆ ทอง ๆ นอกจากบ้ าน

และรถที่มีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของแบบไม่ทันตั้งตัวแล้ว

เ งินที่กำลังจะเข้ามาต่อจากนี้ก็คือเ งินที่ได้จากการลงแ รง

ลงความรู้เข้าไป เพร าะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาจากความรู้

ความสามารถของชาว

ร าศีสิงห์ (17 สิงหาค ม-16 กันย ายน)

แ ม้ชาวร าศีสิงห์จะด วงเปล่งประกายด้านการเงิ นเอามาก ๆ

ในช่วงนี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังไม่แพ้กันก็คือการโดนหลอก

โดยเฉพาะจ ากค นใก ล้ตัว อย่ าลืมว่าคนไว้ใจสุดท้ายร้ ายที่สุด ยิ่ งไว้ใจใครมาก ๆ

ยิ่ งต้องระวั งว่าคนเหล่านี้จะทำให้ต้องเสี ยเ งิน เสี ยใจ

โดนหลอกแบบรู้เค้ าหลอก แต่ก็เต็มใจให้หลอกเสี ยด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าไม่อย ากให้เ งินที่เข้ามากระเด็นหายไป ก็ต้องระวั ง ๆ คนใก ล้ตัวไว้เสี ยหน่อย

จะให้ด้วยเห ตุผลอะไร ก็ขอให้คิดเยอะ ๆ ให้แต่พอดี ไม่เดือดร้อนตัวเอง

ส่วนเรื่องเงิ นที่บอกว่าดีเอามาก ๆ เป็นเรื่องจริ ง จะหยิบจับอะไร

ก็สำเร็จได้โดยง่าย แถมมีโช คล าภเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งเข้าหา

แบบไม่ทันตั้งตัวด้วย เรียกว่าอยู่ในเลเวลดีอันดั บต้น ๆ และเพราะเดิมที

ชาวร าศีสิงห์เป็นคนค่อนข้างหาเ งินเก่งอยู่แล้ว บวกกับโช คล าภและด วงที่ดีแบบเปล่งประกาย

ก็เลยทำให้ช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮไลต์พอสมควรสำหรับชาวร าศีสิงห์

ร าศีธนู (16 ธันวาค ม-14 มกร าค ม)

ร าศีธนูเป็นราศีที่เหนื่อยมาแต่ไหนแต่ไร จะมีโ ชค ล าภเข้ามาบ้ างก็ให้เหนื่อยได้นิดหน่อย

แต่ก็ยังต้องทำมากกว่าคนอื่นอยู่ดี เพร าะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวร าศีธนูจะได้เหนื่อยน้อยหน่อย

เพราะโ ชคล าภวิ่งเข้ามาหาแบบจัดเต็ม และต้องบอกแบบนี้ว่าโช คล าภที่เข้ามานั้น

ยังไม่ใช่เรื่องของการเสี่ ยงด วง ถูกห วย ร วยเบอร์แต่อย่ างใด แต่เป็นโช คที่ได้จากการทำงาน

ความเหนื่อยยากจะผลิดอกออกผลให้เห็นแบบเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนั่นเอง

ขอเตื อนไว้แบบนี้แล้วกัน ด วงของคนร าศีธนูเรื่องเสี่ ยงดว งไม่ค่อยมีโช คกับเค้าสักเท่าไหร่

ถ้าอย ากลุ้นรว ยก็แนะนำว่าไม่ต้องทุ่มทุนอะไรมาก

ซื้อเล่น ๆ ขำ ๆ ไว้ก็พอ แต่ให้ทุ่มทุน ทุ่มแทไปที่การทำงาน

เพราะโ ชคทางด้านนี้ส่งผลให้สามารถเปลี่ยนฐานะได้ง่ายกว่าเยอะเลยจริง ๆ

ร าศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์-14 มีนาค ม)

ช่วงนี้ของชาวร าศีกุมภ์มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะหน่อย

โดยเฉพาะเพื่อน ๆ จะพาทำให้เงิ นไหลออกแบบไม่ได้ตั้งใจ

จะมีเรื่องให้คิด ให้ต้องกังวลอยู่พอสมควร ที่สำคัญคือเพื่อน

จะพาความเดือดร้อนมาให้แบบไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกัน

แต่ถึงจะมีร ายจ่ายเยอะ แถมเพื่อนยังอาจพาซวย

แต่เรื่องของโช คลาภการเงิ นกลับค่อนข้างตรงกันข้ าม

ระยะนี้ต้องบอกว่าดว งด าวหนุนนำไปทางที่ดี

เรื่องเงิ นไม่ต้องพูดถึง มีใช้ มีจ่ายแบบไม่ติดขัด

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมมีอยู่นิดเดียวคือเรื่องการทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ทำจิตให้เป็นกุศล

ของแบบนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ทำให้เราจิตใจผ่องใสขึ้น คิดดี ทำดีอยู่แล้วแต่แน่นอน

แต่ในมุมของการเสริมด วงก็ถือว่าได้ผล และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วอย่ างแน่นอน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​