เลือกต้นไม้ที่ชอบที่สุดมา 1 ต้น บอกความลั บในตัวคุณได้

ในตัวของแต่ละคน มักมีหลากหล า ยสิ่งที่ต่างกัน หนึ่งในนั้นคือนิสัยไ ม่ว่าจะเป็นภายนอ กหรือภายใน ล้วนแล้วมีความแตกต่างกันอย่ างสิ้ นเชิง

วันนี้เราจะพาทุกคน มาท า ยนิสัยจากรูปต้นไม้กัน ให้เพื่อนๆเลือ กต้นไม้ที่มองแล้วดูสบายต าหนึ่งต้น

จากนั้นค่อยไปดูคำทำนาย แต่ขอบอ กไว้ก่อนนะ ว่านี่คือเกมจิตวิทย า ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ อย่ าคิดมากกัน เล่นสนุกๆจ้า

เลือ กต้นไม้ หมายเลข 1

คุณเป็นคนช่างสังเกตุ จดจำคิดวิเคร าะห์เก่ง ภายนอ กจะดูเป็นคนขรึมๆ แต่ภายในนั้นเป็นคนอบอุ่น

และความจริงแล้วคุณก็มีสเน่ห์ต่อ เพศตรงข้ามอยู่พอสมควร แต่หล ายๆคนจะไ ม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณสักเท่าไหร่ ตัวคุณเอง

ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครด้วยแต่เมื่อรักใครแล้วคุณจะอย ากแสดงความรัก ออ กมาให้มากๆ

จนบางที มันก็อาจจะมากเกินไป บางทีถ้าคุณพย าย ามปรับสมดุลให้ดีซักหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้

เลือ กต้นไม้ หมายเลข 2

คุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใส อาจจะมีซุ่มซ่ามบ้างเป็นบางครั้ง คุณมีปากเป็นเอก พูดเก่ง สื่อส ารได้ดี

จนบางคน อาจไม่เชื่อว่าคุณนั้นไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอ สาเหตุนั่นอาจเป็นเพราะคุณมีความกลัวความผิ ดพล าด

และกลั วที่จะถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหน นั่นก็เพราะความแคร์คนรอบข้างมากๆ ของคุณนั่นเอง

เลือ กต้นไม้ หมายเลข 3

คนเป็นคนละเมียดละไม มีความคิดและจินตนาการล้ำลึก ต่อหน้าทุกคน มักจะแสดงออ กว่าเป็นคนหนักแน่น

แต่ความจริงนั้นอ่อนไหว คุณใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง มองออ กว่าเขามีความรู้สึกอย่ างไร

และต้องการอะไร ผู้คนจึงมักเป็น มิตรกับคุณ ชอบและมีความสุขเวลาที่มีคุณอยู่ข้างๆ คุณมีรสนิยม มีความดูดีและมีความดึงดูด

คุณเก็บความรู้สึกเก่ง แต่บางทีอาจจะมากเกินไปจนกล า ยเป็นความเก็บกด เก็บความเ จ็ บป ว ดเก็บความเ สี ยใจเอาไว้ในใจคนเดียว

เลือ กต้นไม้ หมายเลข 4

คุณเป็นคนรักสะอาด ความดูดีต้องมาเป็นอันดับแรก ทั้งการพูดจาและบุคลิคภาพ คุณเป็นคนอารมณ์สุนทรีย์

ชอบสายลมและเ สี ยงเพลง คุณมีความมั่นใจในตัวเอง ปากตรงกับใจ ชอบพูดตรงไปตรงมา จนอาจไปแท งใจของใครเข้า แต่ความจริงแล้วคำพูดนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจจากคุณ

คุณเป็นคน มีเหตุมีผล ทุกอย่ างต้องเอาเหตุผลเป็นตัวตั้ง นอ กจจากนั้นยังเป็นคนช่างคิด คิดได้ทุกเรื่อง

คิดมาก คิดเล็กคิดน้อย นอ กจากคิดเก่งแล้วยังจำเก่งอีกด้วย เรื่องบางเรื่องก็จำแบบจำฝังใจไปเลยก็มี

เลือ กต้นไม้ หมายเลข 5

นับว่าคุณเป็นคนโรแมนติกมากๆ คนนึงเลย แถมยังเป็นคนคล่องแคล่ว ว่องไว ขยัน และมีความสามารถรอบด้าน

ดังนั้นจึงมีความชอบ บอ ก ชอบสอน ชอบทำตัวเจ้ากี้เจ้าการ แม้ว่าที่ทำไปอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เป็นธรรมช าติ ที่กระทำออ กมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณมีความคิดอ่ า นเป็นผู้ใหญ่

เป็นผู้มีปัญญา, กิริย ามารย าทดี คุณชอบเวลาคนรอบข้างมีความสุข ดังนั้นคุณจึงพย าย ามทำให้เขามีความสุขเท่าที่พอทำได้

คุณไม่ชอบความเสี่ ยง ต้องการความมั่นใจในทุกสถานการณ์ จึงอาจช่างซักช่างถามไปบ้ าง

ก็เพราะไ ม่อย าก ให้เกิดความผิ ดพลาดนี่แหละ การวางแผนคือสิ่งที่คุณชอบ

แม้ว่าจะทำต ามแผนไ ม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังชอบวางแผนอยู่เสมอๆ

ที่มา stand-smiling