คนละครึ่ง รอบ 2มาแล้ว ใครพล าดรอบแรกเตรียมตัว

รอบ 2 มาแล้ว ใครพลาดรอบแรกเตรียมตัว

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ล็อตแรก 10 ล้าน ซึ่งมีประชาชนสนใจร่วมโครงการ ลงทะเบี ยนจนครบจำนวน

ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเ งิ น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

เผยถึงโครงการ คนละครึ่ง พบว่ามีผู้ลงทะเบี ยนครบแล้ว จำนวน 10 ล้านคน

หลังวันที่ 10 พ.ย. นี้ จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบี ยนไ ม่ทัน ได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์อีกรอบ

ไม่ได้เป็นการขย ายสิทธิ์เพิ่ม แต่เป็นการลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์แทนผู้ที่ลงทะเบี ยนทัน

แต่ไ ม่ใช้ภายใน 14 วันตามเงื่อนไข ร้านค้า ยังสามารถลงทะเบี ยนได้ตลอด

ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง และธนาคารกรุงไทย ไ ม่มีกำหนดปิดรับ

พบว่ามีร้านค้าลงทะเบี ยนแล้วกว่า 380,000 ร้าน

และมียอดการใช้จ่ายสะสมล่าสุดวันที่ 27 ต.ค. อยู่ที่ 1,100 ล้านบาท

ซึ่งมี 3 จังหวัดที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ กทม. สงขลา และนครศรีธรรมราช