3วั นเ กิ ดเงิ นคล่องตัว ได้โ ชคลาภม าจากเพื่อ นฝูง

3วั นเ กิ ดเงิ นคล่องตัว ได้โ ชค ลาภม าจากเพื่อ นฝูง

มาดูกันว่า 3 วันเกิ ดที่จะมีโชคลาภและการเ งิ นหมุนหรือเก็บได้อย่างดี เป็นผู้ที่เกิ ดวันไหนบ้าง

คนที่เกิ ดวันเสาร์ ได้โชคล าภมาจากเพื่อน แต่ควรพูดจาดี ดี กับเพื่อนฝูง

ทั้งมิตรที่เติบโตมาด้วยกัน หรือถึงแม้มิตรที่มาจากการงาน เพราะเพื่อนแนะนำสิ่งดี ดี

โดยเฉพาะทางด้านการเ งิ นเข้ามาแบบง่าย ง่าย หรือสามารถขายที่ทางได้ราคาดี

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์ โชคลาภมาจากคนรู้จักทางญาติ แนะนำว่าช่วงนี้

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์ ฟังคำแนะนำจากญาติมากหน่อย เพราะว่าด วงจะได้ลาภจากญาติ ทำให้การงานและการเ งิ นดีมาก

คนที่เกิ ดวันจันทร์ โชคล าภมาจากเจ้านายเก่า โดยที่เจ้านายเก่าจะแนะนำลูกค้ า

หรือแนะนำให้ทำงานเก่าให้ ทำให้มีรายได้เสริม การเงิ นคล่องตัว แต่แนะนำว่าควรแบ่งเวลาให้ดี

การงาน การเ งินจะดี บางทีอาจจะพึ่งเ รื่ อ งคนช่วยเหลือ หรือ โชคล าภ

เพราะว่าจะได้ช่วยเราได้อย่ างเต็มที่ แต่หากเรารู้ล่ วงหน้ าว่า คนกลุ่มไหน

หรืออะไรที่ช่วยเหลือเรา เราจะทำทุกอย่ างได้ง่ายกว่าปกติ

แหล่งข้อมูล thairath