ยืนยันแล้ว สิทธิ์คนละครึ่ง ใช้เงิ นไ ม่หมด ทบวันอื่นได้

ยืนยันแล้ว สิทธิ์คนละครึ่ง วันละไม่ ถึง 150บ. เอาไปทบวันอื่นได้

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา

ซึ่งแต่ละคนจะมีงบประมาณจากรั ฐฯให้ใช้วันละไ ม่เกิน 150 บาท/วัน

แต่ยอดรวมทั้งหมดไ ม่เกิน 3,000 บาท เท่ากับว่าใช้สิทธิโครงการนี้ได้ 20 วัน

อย่ างไรก็ตาม หลาย หลาย คนต่างสงสัยว่า

ถ้าหากเราใช้ไ ม่ครบ 150 บาท ต่อวันในส่วนของภาครั ฐฯจะเสี ยสิทธิจากส่วนต่างหรือไม่

ล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 63 มีรายงานว่า น.ส.สุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง สศค. ได้เปิดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า

หากประชาชนใช้จ่ายไ ม่ถึง 150 บาท/วัน วงเ งิ นที่ภาครั ฐช่วยจ่ายจะไ ม่ถูกตั ดออก

สามารถทบไปในวันอื่นได้แต่ต้องไ ม่เกิน 150 บาท/วัน และ 3,000 บาทของยอดทั้งหมด

ยกตัวอย่ างเช่น สมมติซื้อของวันละ 200 บาท รั ฐฯช่วยจ่าย 100 บาท เราออกเอง 100 บาท เหลือ 50 บาท

ก็สามารถนำไปทบได้และจะทำให้เราสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ได้นานถึง 30 วัน