ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ให้ยืม100,000ได้ทุกอาชีพไม่ต้องค้ำอนุมัติด่วน

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถที่จะสมัคร สินเชื่อเงินสด ไปได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องมี หลักทรัพย์ หรือ

บุคคลในการค้ำประกัน รับเงินสด เข้าทางบัญชีธนาคาร พร้อมกับมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ และยังสะดวกสบาย

กับอีกหลายช่องทาง ในการผ่อนชำระคืนอีกด้วย

อัตราดอกเบี้ย สำหรับ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ไทยพาณิชย์

อัตรา ผ่อนชำระ เริ่มต้นที่ 2,900 บ./ด. ผ่อนได้นานที่ 72 เดือน

เงื่อนไขโดยรวม

1.อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ส่วนบุคคล Speedy loan นั้น ใช้สำหรับ ลูกค้าที่สมัคร และ ได้รับอนุมัติวงเงิน ร

ะหว่าง 1 ก.ค 63 – 31 ก.ค 63 เท่านั้น

2.ระยะเวลาในการ ผ่อนชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดได้ไม่เกิน 72 เดือน.

3.หลักเกณฑ์ ในการอนุมัติ สินเชื่อ เป็นไปตาม ทางธนาคารกำหนด

4.ธนาคาร มีสิทธิ ในการที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และข้อกำหนด หรือ ยกเลิก รายการส่งเสริม การขายนี้ ได้โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่ มีความจำเป็น ที่ไม่อาจจะแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่ มีข้อพิพาท

ให้ถือคำตัดสิน ของทางธนาคาร เป็นที่สุด

เงื่อนไขของบริการ

1. เป็นผู้สมัคร ที่มีอายุ ระหว่าง 20-60 ปี

2. มีรายได้ ขั้นต่ำ ที่

– 15,000 บ. สำหรับ พนักงานประจำ (ที่ได้รับการบรรจุ ให้เป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บ. สำหรับ เจ้าของธุรกิจ

3. มีโทรศัพท์ ที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบในการสมัคร

เอกสาร ยืนยันตัวตน

-สำเนาบัตรประชาชน อย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัว ประชาชน

และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมกับแนบสำเนา ทะเบียนบ้าน

เอกสาร ในการยืนยันรายได้

-สลิปเงินเดือนของปัจจุบัน หรือ หนังสือ รับรองเงินเดือน และ สำเนา ใบแจ้งยอดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

สำหรับพนักงานประจำ

-สำเนา หนังสือจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จาก กระทรวงพาณิชย์ และ สำเนา ใบแจ้งยอดเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ

บัญชีเงินฝาก

-สำเนา บัญชีเงินฝาก หน้าแรก ของธนาคาร ที่ท่านต้องการโอนเงินเข้า

ข้อมูล khao