แห่ซื้ อทอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้ าทองคำรายงาน

ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.28 น. โดยราคาทองล่าสุดวันนี้ ได้มีการปรับลงอีก 50 บาท

หลังจากที่ราคาทองได้ร่วงลงไป เหลือไม่ถึงบาทละสองหมื่นเจ็ดพัน

โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,100 ข ายออกบาทละ 26,200 บาท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,635.56 ขา ยออกบาทละ 26,700 บาท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น

เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติ ดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไ ม่ได้ติ ดที่หน้ าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโร งงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ