คนละครึ่งเฟส2 รับ3500 ให้ 5ล้ านสิทธิ์

หลัง ครม. มีมติอนุมัติโครงการ ค นละครึ่งเฟส 2 พร้อมเปิดระบบ www.ค นละครึ่ง.com

ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบี ยนรับเงิ น 3,500 บาท ในวันที่ 16 ธ.ค. 63

เพื่อจับจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งในการลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส 2 มีจำนวนจำกัด

คือจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ 5 ล้านคนเท่านั้น

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเป็น 1 ใน 5 ล้านคนที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเตรียมตัวลงทะเบี ยนตามวันเวลาที่โครงการเปิดให้ลงทะเบี ยน

และทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง จึงจะได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2 ได้

1. เข้าใจเงื่อนไขของโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 โครงการคนละครึ่งเฟส 2

เปิดให้ประชาชนลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธ.ค. 63

โดยเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบี ยนตั้งแต่ 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน 5 ล้านสิทธิ์

ดังนั้น สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบี ยนให้ทัน ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ก่อนถึงนาทีทอง เวลา 06.00 น. เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบี ยนตั้งแต่เช้า

2. สำรวจคุณสมบัติของตัวเอง

ก่อนที่จะตั้งนาฬิกาปลุก ลุกขึ้นมาลงทะเบี ยนตั้งแต่ 6 โมงเช้า

ลองสำรวจคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าตรงกับคุณสมบัติที่โครงการต้องการหรือไ ม่ โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบี ยน คนละครึ่งเฟส 2 จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

2.1 มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.2 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

2.3 เป็นผู้ที่ยังไ ม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการ คนละครึ่ง มาก่อนเลย (ถ้ารับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1 มาแล้ว สามารถกดต่ออายุสิทธิ คนละครึ่งเฟส2 รับเงินเพิ่ม 500 บาทผ่านแอพเป๋าตัง)

หรือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์ไ ม่สำเร็จ สามารถเริ่มเข้าไปลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์ในมาตรการค นละครึ่ง เฟส 2 ได้

2.4 ไ ม่เป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.5 ไ ม่ได้จะใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน เพื่อลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563

3. เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบี ยน

การลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส 2 และการใช้เงิ น จะต้องทำ 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

3.1 ลงทะเบี ยนรับสิทธิ ค นละครึ่งเฟส 2 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบี ยน คนละครึ่งเฟส 2 ต้องลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ค นละครึ่ง (www.คนละครึ่ง.com)

ให้ได้รับสิทธิให้สำเร็จ ก่อนที่จะไปใช้เงิ น 3,500 บาทผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

โดยการลงทะเบี ยนรับสิทธิจาก www.คนละครึ่ง.com สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

– เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ

– กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า ลงทะเบี ยนรับสิทธิสำหรับประชาชน

– อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม

– กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปีเกิ ด

เบอร์โทรศัพท์

– กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบี ยน

– เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบี ยนรอรับผลผ่าน SMS

3.2 ลงทะเบี ยนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้เงิ น คนละครึ่งเฟส 2

– ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Play Store หรือ App Store และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ

– ค้นหาแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์คำว่า เป๋าตัง และดาวน์โหลดติ ดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ

– เปิดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่ติ ดตั้งแล้วขึ้นมา จะพบว่าแอพฯ ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ

ผ่านรหัสลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปเพื่อรอรับรหัส OTP

– จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความ ในโทรศัพท์มือถือ พอได้มาแล้วก็ให้คุณกรอกรหัสนั้นลงไปในแอพฯ

– ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภั ย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตัง ทุกครั้ง

ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

– เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เลย

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะใช้จ่ายเงิ นผ่านโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 สามารถทำตามขั้นตอนตามภาพด้านล่างนี้

อย่ างไรก็ตาม ในวันนี้ 16 ธ.ค.63 เตรียมลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส2 อีก 5 ล้านสิทธิกันได้เลยจ้า

ที่มา siamtoday