เอาไปหมุนก่อน สินเชื่ อจาก SCBให้กู้ยืม10,000

สินเชื่ อจาก SCBให้กู้ยืม 10,000 สมัครง่ายเอาใจ พ่อค้ า และ แ ม่ค้า

SCB หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เอาใจ พ่อค้า และ แ ม่ค้า ออนไลน์

สินเชื่ อ มณีทันใจ เป็นสินเชื่ อ ที่มีใว้ให้กับ ผู้ค้า ออนไลน์ ที่มีธุรกิจ ขนาดย่อย มียอดขาย ที่น้อยกว่า 75 ล้านบาท

ปล่อยให้กู้ได้แบบง่าย ๆ ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และ บุคคลค้ำประกัน แต่อย่ างได

คิดอัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก ชำระเงิ นคืน เป็นรายเดือน

สินเชื่ อ มณีทันใจ มีให้สำหรับ พ่อค้า และ แ ม่ค้า ออนไลน์ ที่มีการเดินบัญชี

ผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ในเรื่อการเงิ น โดยที่ ไ ม่ต้องใช้เอกส ารใดๆ ในการขอสินเชื่ อ

วงเงิน ให้กู้ยืม สินเชื่ อ มณีทันใจ

อนุมัติตั้งแต่ 10,000 – 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

อัตรา ดอกเบี้ย จะคิดแบบ MRR + 7.0% โดยในปัจจุบัน MRR ของ SCB จะอยู่ที่ 6.375% ดังนั้น

ดอกเบี้ย ก็คือ 7.0 + 6.375 = 13.375% หากกู้เงิ นที่ 10,000 บาท ก็จะเสี ยดอกเบี้ยเพียง 1,337.5 บาท ต่อปีเท่านั้น

คิดอัตรา ดอกเบี้ย ในกรณีที่ ผิดนัดการชำระเงิ นคืน ที่ร้อยละ 27.75 ต่อ ปี

คิดค่าธรรมเนียม การให้สินเชื่ อ 3% เมื่ออนุมัติ

ค่าธรรมเนียม การชำระเงิ นคืน ก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงิ น ที่มีการชำระคืน ก่อนจะถึงกำหนด

ระยะเวลา ในการชำระคืนเงิ นให้กู้ยืม

สามารถผ่อนชำระเงิ นคืน ได้นานสูงสุด 18 เดือน

โดยในก่อนหน้ านี้ ผู้กู้ สามารถรับเงิ นได้ในทันที แต่เนื่องจากมีคนสนใจเป็นจำนวนมาก

ทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ จึงสงวนสิทธิ์ ติดต่อกลับหาลู กค้ าแทน

ระยะเวลา สมัครขอสินเชื่ อ ตั้งแต่ 30 ม.ค – 31 ธ.ค 63

วิธีสมัครขอ เงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อ มณีทันใจ