ค นละครึ่งเฟส 2เกิ ดปัญห าระบบช้ ามาก

เรียกได้ว่าเกิ ดปัญห าขึ้นจนได้สำหรับการลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่ง เฟส 2

ล่ าสุด หลังจากสัมครแล้วรอ OTP นานมาก ค นละครึ่งเฟส2 เกิ ดปัญหาคนสมัครไ ม่ได้รับรหัส OTP

ไ ม่มีข้อความเข้า ระบบช้ ามาก แถมระบบกระเป๋าตังยังล่ มอีกต่างหาก

บางคนต้องรอ 10 นาที ในขณะเดียวกันจำนวนสิทธิก็ลดลงเรื่อยๆ

รอ OTP นานมากๆๆๆ

เว็บไ ม่ล่ม แต่เจอปัญหาไ ม่ได้ OTP

อย่ างไรก็ตามหวังว่าคนที่ตื่นเช้าจะไ ม่ผิ ดหวังกันนะครับ ต้องการลงทะเบี ยน คลิก

ที่มา มุมข่าว