รู้ไว้แอพเป๋าตัง งานเข้าแล้ว

วันนี้แล้วสำหรับการเปิดลงทะเบี ยน โครงการ ค นละครึ่ง

ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 และ ระยะที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์ โครงการ ค นละครึ่ง เปิ ดให้ประชาชน ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ์

รวมถึงเปิ ดให้ผู้ที่ได้สิทธิ์จากระยะที่ 1 จำนวน 10 ล้านสิทธิ์ ได้กดปุ่มยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

ค นละครึ่ง

รายละเอียดการใช้สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ยังเหลือ จำนวนเงิ น จาก ระยะที่ 1

สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติหลังจากกดยืนยันรับสิทธิ์ 500 บาท

ส่วนผู้ที่ใช้เงิ นครบ 3,000 บาท ในระยะที่ 1 จะสามารถใช้สิทธิ์ในระยะที่ 2 ได้

ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ล่าสุดพบว่า แอพเป๋าตัง เพื่อให้กดยืนยันสิทธิรับเงิ น 500 บาท ยังเข้าใช้งานไ ม่ได้

อย่ างไรก็ตาม อีไ ม่นาน แอพเป๋าตัง ต้องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมในไ ม่ช้าแน่นอน

ขอบคุณ ค นละครึ่ง