สอบถามยอ ดในบัตรค นจน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รายการที่สามารถกดเงิ นได้ได้แก่ ค่ าน้ำ ค่ าไฟ ที่จ่ายให้ทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน

วันนี้เรามีวิธีเช็ กยอดเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมาฝากกัน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 เพจ นโยบาย ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

พี่ ๆ สามารถตรวจสอบยอดเงิ น ผ่านโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 109 2345

ศูนย์ลู กค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการ แล้วกด 1 สำหรับผู้ได้รับบัตรฯ

แล้วหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด 3 ตรวจสอบยอดวงเงิ นคงเหลือ

ลองเช็ คดูครับจะได้ไ ม่เดินไปตู้เหนื่ อยฟรี เงิ นเข้าไ ม่เข้า บอกกันด้วยนะ

โพสต์ดังกล่าว

วิธีเช็ คเงิ นเข้า

จะได้ไ ม่ต้องไปต่อคิวย าวๆ โทรเช็ กกันได้ง่ายๆ

อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้ าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ นโยบาย ไทยแลนด์