ทนายรณรงค์ เร่งให้ชดเชยค นละครึ่ง ต้องเงิ นสดเท่านั้น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เพจ สำนักข่าวไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ชดเชย ค นละครึ่ง ต้องเงิ นส ดเท่านั้น ทนายรณรงค์

เรียกร้องค่ายมือถือชดชดเชยผู้รับผลกระทบลงทะเบี ยนค นละครึ่งไ ม่ได้ ต้องเป็นเงิ นสดเท่านั้น

กสทช.เปิดข้อมูล เชื้ อมีคนเป็นล้านพล าดรับสิทธิ จากกรณี Dtac

พร้อมชดเชยลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากปัญห าการลงทะเบี ยนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2

โดยจะชดเชยมูลค่า 3,500 บาท เป็นโบนัสเติมเงิ น โทรฟรี เน็ตฟรี และส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย

นายรณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังค ม

ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า 3,500 ที่ Dtac

จะให้ไปซื้อสินค้ าในร้านตัวเองหรือใช้เป็นส่วนลด ผมไ ม่เอา

ผมรอลงทะเบี ยนค นละครึ่งมาซื้ออาหารที่ทำให้ท้องอิ่ม

ถ้าเยี ยวย าแบบนี้เหมือนดูดเงิ นสนับสนุนเศร ษฐกิจไปเข้ากระเป๋าตัวเอง

ภาพจาก ช่อง 7

ทั้งที่ผมเตรียมเก็บไว้ซื้ออาหารซึ่งเป็นปัจจัย4 ถ้าจะคืนต้องคืนเป็นเงิ นสดเท่านั้น

นอกจากนี้นายรณรงค์ยังโพสต์เรียกร้องถึง กสทช.ต้องเปิดข้อมูลมาว่า

มีล้านหมายเลขของ Dtac ที่ลงทะเบี ยนไ ม่ได้ เพราะ OTP

ล่ มในช่วงเวลาเมื่อวานที่ค นละครึ่งเปิดให้ลงทะเบี ยน

จะมาปัดว่าไ ม่มีอำนาจไ ม่ได้ ไ ม่งั้นจะยื่นให้กรรมาธิการฯของรั ฐสภา

เรียกมาสอบถาม เพราะประชาชนเดื อดร้ อนจากผู้ให้บริการขนาดนี้

ไ ม่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเลย

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย