เตรียมตัว รอบเก็บต กอีก5แสนสิทธิ์

วันนี้ (17 ธ.ค.2563) นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.กระทร วงการคลัง กล่าวว่า

กระทร วงการคลังเตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนโครงการแจกเงิ นค นละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บต กอีกไ ม่ต่ำกว่า 5 แสนสิทธิ

โดยมาจากผู้ที่ไ ม่ผ่านเกณฑ์ในเฟส 1 ประมาณ 4 แสนสิทธิ และเฟส 2 ที่เปิ ดลงทะเบี ยนไปเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.)อีก 5 ล้านสิทธิ

คาดว่าจะมีผู้ไ ม่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวนหนึ่งในเร็วๆนี้ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขทั้งหมด

นายอาคม กล่าวว่า ส่วนการพิจารณาขย ายโครงการแจ กเงิ นค นละครึ่งเฟส 3 และเฟส 4 ยังไ ม่ได้สรุป

ต้องรอการพิจารณาผลโครงการค นละครึ่งเฟส 2 ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 ก่อน

สำหรับปัญห าที่เกิ ดขึ้นในโครงการเฟส 2 เนื่องจากลงทะเบี ยนไ ม่ทัน มีปัญห าจากเลข OTP

เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์มีปัญห าทำให้สถานะการลงทะเบี ยนไ ม่สมบูรณ์

ความคืบหน้ าโครงการแจ กเงิ นค นละครึ่ง (17 ธ.ค.) ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน

ซึ่งผู้ที่พล าดไ ม่ได้รับจาก ค นละครึ่งเฟส2 จำนวน 5 ล้านราย ผ่าน www.ค นละครึ่ง.com ยังมีโอกาสลงทะเบี ยนได้อีก

เนื่องจาก นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เปิดเผยว่า

กระทรวงการคลังยังไ ม่พิจารณาเปิดเฟสสามโครงการค นละครึ่ง

โดยขอประเมินตัวเลขการใช้จ่ายในภาพรวม ซึ่งจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของภาครั ฐในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ก่อน

ส่วนผู้ที่ลงทะเบี ยนแจ กเงิ นค นละครึ่งเฟสสองเมื่อวานนี้ แต่เกิ ดความผิ ดพล าดทางระบบเครือข่ายมือถือทำให้ไ ม่ได้รับ SMS

ยืนยันรหัสการลงทะเบี ยนหรือ OTP นั้น เราจะดูแลให้ แต่เบื้องต้น ขอดูตัวเลขการลงทะเบี ยนในเฟสสองก่อนว่า

จะมียอดที่ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ หรือมีคุณสมบัติไ ม่ครบจำนวนเท่าใด

โดยจะนำไปรวมกับยอดที่เหลือจากเฟสแรก อีกจำนวน 4 แสนสิทธิ์ เพื่อนำมาเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใหม่ คาดว่า จะเป็นต้นปีหน้ า

ขณะนี้ เรารอตัวเลขจากธนาคารกรุงไทยว่า มีผู้ที่ไ ม่ได้รับรหัส OTP จำนวนเท่าใด

ซึ่งจะนำไปรวมกับยอดที่เหลือในเฟสแรก และยอดที่ลงทะเบี ยนไ ม่ผ่านในเฟสสอง เพื่อพิจารณาเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใหม่

แม้ทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะชดเชยความเสี ยห ายให้กับผู้ที่ไ ม่ได้รับรหัส OTP

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมควรได้รับ แต่เราเข้าใจประชาชนว่า ไ ม่ได้อย ากได้การชดเชยในส่วนนั้น

แต่อย ากได้เม็ดเงิ นจากภาครั ฐไปจับจ่ายใช้สอย เช่น ไปซื้อส้มตำ หรืออาหารอื่นๆมากกว่า ตรงนี้ เราก็จะพิจารณาดูแลให้

ทั้งนี้ มาตรการแจ กเงิ นคนละครึ่งนั้น เป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใข้สอยเงิ นของประชาชน

โดยภาครั ฐใส่เงิ นเข้าไปให้ ซึ่งจะมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย ซึ่งก็คือร้านค้ารายย่อย

หาบเร่แผงลอยต่างๆ โดยการใช้จ่ายของประชาชนนั้น

ส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายมากกว่าจำนวนที่ภาครั ฐใส่เงิ นเข้าไปให้ ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ