ไ​ ม่ต้องเสี ยใจ คลั​งเตรียมใ​ห้ลงอี​กรอ​บ

หลังจากที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนกันไปแล้วสำหรับเฟส 2 ค นครึ่ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า การลงทะเบี ยนในโครงการค นละครึ่ง เฟส 2 วันแรก (16 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมลงทะเบี ยนเป็นจำนวนมาก

โดยพบว่ามีผู้ลงทะเบี ยนครบเต็มจำนวน 5 ล้านคนภายในเวลา 2 ชั่วโมง หรือครบที่เวลา 08.06 น.

และได้รับรายงานว่ากระบวนการลงทะเบี ยนมีปัญห าเล็กน้อย ในเรื่องประชาชนได้รับเลข OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์ล่ าช้า

ทั้งนี้ จากรายงานพบว่า เครือข่ายการให้บริการของเอไอเอส และทรูไ ม่มีปัญหา

จะมีปัญห าแค่เฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น ที่แม้ว่าจะหลังจากนั้นจะมีการส่งหมายเลข OTP ให้

แต่ก็ล่ าช้า และถือว่าไ ม่ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยในกระบวนการนี้ต้องเป็นหน้ าที่ของสำนักงานคณะกร รมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาค มแห่งช าติ (กสทช.)

เข้ามาดูเรื่องคุณภาพของสัญญ าณในการให้บริการ เนื่องจากในกรณีนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้ให้ธนาคารกรุงไทยไปสรุปตัวเลขผู้ที่เข้ามาลงทะเบี ยนทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้ (16 ธ.ค.)

ว่ามีส่วนที่เกินจากผู้ที่ได้สิทธิ์ 5 ล้านคนอีกเท่าไหร่ และมีจำนวนผู้ที่ลงทะเบี ยนแล้วแต่ติดปัญห าไ ม่ได้รับเลข OTP เป็นจำนวนเท่านั้น

ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีข้อมูลทั้งหมด โดยจะรายงานให้กระทรวงการคลังทราบภายใน 2-3 วัน

ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่ างไรกับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้ นายอาคม กล่าว

นายอาคม กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบี ยนค นละครึ่ง เฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้

และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 31 มี.ค. 2564 แต่ถ้าใช้สิทธิ์ไ ม่ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2564 ก็จะต้องถูกตั ดสิทธิ์

และกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือมาเปิ ดลงทะเบี ยนใหม่ ในวันที่ 15 ม.ค. 2564

ซึ่งมีแนวทางที่จะเปิ ดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์จากการไ ม่ได้รับเลข OTP จากดีแทคมารับสิทธิ์ตรงนี้ก่อน

ทั้งนี้ กระทร วงการคลังจะต้องขอดูตัวเลขผู้ที่มาลงทะเบี ยนทั้งหมดอีกครั้งว่ามีจำนวนมากน้อยขนาดไหน

ก่อนที่จะตั ดสินใจขย ายโครงการค นละครึ่ง เฟส 3 หรือเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ให้ครอบคลุมมากที่สุด

ส่วนปัญห ากรณีแอปพลิเคชันเป๋าตังมีปัญหาใช้งานไ ม่ได้ในช่วงเช้า มาจากปริมาณการเข้าใช้แอปพลิเคชันจำนวนมาก

ซึ่งก็สามารถกลับไปใช้งานได้ปกติในช่วงสายของวันนี้แล้ว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการค นละครึ่ง เฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน

ทยอยกดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงิ นเพิ่มอีก 500 บาท

เนื่องจากกระทร วงการคลังไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาในการรับเงิ นเพิ่มดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญห าไ ม่ให้แอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วง หรือล่ าช้า

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ