ค นละครึ่งเฟส2เริ่มใช้เงิ น3,500บาทเมื่อไร

ค นละครึ่งเฟส 2 จะได้ใช้เงิ น 3,500 บาทเมื่อไร

ค นละครึ่งเฟส 2 “ธนาคารกรุงไทย” ระบุ ผู้ที่ลงทะเบี ยนสำเร็จแล้วกรุณารอ SMS

แจ้งผลภายในวันที่ 25 ธ.ค. นี้ ส่วนจะเริ่มใช้เงิ น 3,500 บาทได้เมื่อไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ได้ไ ฟเขียวขย ายโครงการ “ค นละครึ่งเฟส 2” โดยเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซด์ w ww.ค นละครึ่ง.co m

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยการ ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง เฟส 2 เต็มทั้ง 5 ล้านสิทธิภายในเวลาอันรวดเร็วนั้น

ล่าสุดโครงการ “ค นละครึ่งเฟส 2” ได้ทยอยส่งข้อความยืนยันให้กับผู้ลงทะเบี ยน

โดยมีทั้งผู้ที่ได้ข้อความระบุว่า ได้รับสิทธิ สิทธิเต็ม และลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความลงทะเบี ยนไ ม่ผ่านนั้น กระทรวงการคลัง

ยืนยันว่า ยังไ ม่เสี ยสิทธิ และมีโอกาสลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการค นละครึ่งใหม่ได้

สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความว่า ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จนั้น อาจเพราะระหว่างการลงทะเบี ยน

มีการพิมพ์ข้อมูลไ ม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ เช่น การพิมพ์ชื่อ นามสกุลผิ ด กรอกตัวเลขบัตรประชาชน

หรือรหัสหลังบัตรไ ม่ถูกต้อง รวมถึงอาจใส่วันเดือนปีเกิดไ ม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน

อย่ างไรก็ตาม หากใครที่รับข้อความว่าลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไ ม่ถูกต้อง

สามารถรอมาลงทะเบี ยนใหม่ในรอบถัดไป ซึ่งขณะนี้ยังไ ม่ได้กำหนดว่าจะเปิ ดเมื่อไร หรือจำนวนแค่ไหน

เพราะต้องรอพิจารณารายละเอีย ดก่อน ส่วนของคนที่ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันว่าได้รับสิทธิแล้ว

จะต้องดาวน์โหลดพร้อมติ ดตั้ง แอพฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

และสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ปัญห าการลงทะเบี ยนใหม่ นางสาวกุลย า ระบุว่า ไ ม่ใช่เรื่องใหม่ จากการลงทะเบี ยนเฟส 1 ที่ 10 ล้านคน

ก็มีผู้ลงทะเบี ยน ไ ม่ถูกต้อง รวมกับที่ใช้สิทธิ์ไ ม่ทัน กว่า 2.4 ล้านคน ซึ่งคลัง

ก็นำมาเปิ ดลงทะเบี ยนในรอบเก็บต กให้ทั้งหมด ไ ม่ได้ตัดสิทธิ์แต่อย่ างใด

แต่เฟส 2 อาจมีการสื่อสา รไ ม่ชัดเจน ว่าให้มาลงทะเบี ยนใหม่ ซึ่งผู้เสี ยสิทธิ์ อาจเข้าใ จว่า ให้แก้ไขข้อมูลได้

ด้านเฟซบุ๊ค Krungthai Care ระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่งเฟส 2 ทั้งหมด 5 ล้านคน

กรุณารอ SMS แจ้งผลลงทะเบี ยนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

จากนั้น สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือตู้ ATM กรุงไทย สีเทา กว่า 3,300 ตู้ ทั่วประเท ศ

โดยจะเริ่มใช้สิทธิ “ค นละครึ่งเฟส 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564