กรมอุตุฯ เตื อนพ ายุ กรอวาญ ทั้งฝนทั้งหนาว

วันที่ 21 ธ.ค.2563 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแร งอีกระลอกจากประเท ศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเท ศไทยตอนบนแล้ว

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส

และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลสุ ขภ าพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รง

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนต กหนักบางแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากฝนต กหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งและควรหลี กเลี่ ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 23 ธ.ค. 63

อนึ่ง พายุโซนร้อน กรอวาญ (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันต กเฉียงใต้ คาดว่าจะอ่อนกำลังลง ในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 63 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ลมที่พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังแร งขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันลดลงในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ขอวันพรุ่งนี้

เตรียมตัวรับมือให้ดี

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุ ขภ าพกันด้วยครับ

ขอบคุณ ข่าวสด กรมอุตุ