กรมอุตุฯเตื อน อากาศเย็น อุณหภูมิลดลงอีก2-3องศา

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศประจำวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วันที่ 22 ธ.ค. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. ดังนี้

ลักษณะอากาศทั่วไป : พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแร งจากประเท ศจีนแผ่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแร ง

โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส

ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแร ง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแร ง

โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งและควรหลีกเลี่ ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. 63 อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 63

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉั บพลั นและน้ำป่าไหลหล ากได้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก : ลมที่พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังแร ง

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลงในระยะนี้

เอาเสื้อกันหนาวออกมาซั กด่วนๆเลย

เตรียมรับมือกันให้ดี

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ าลืมดูแลสุ ขภ าพกันด้วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ