ใครต้องการเงิ นมาเลยSPEEDY LOANให้ 20,000นาน 72เดือน

เงิ นให้กู้ยืมสินเชื่ อ บุคคล SPEEDY LOANวงเงิ นตั้งแต่ 20,000 บาท ผ่อนได้ นาน 72 เดือน

ออกแคมเปญใหม่ คือ เเคมเปญ เงิ นให้กู้ยืมสินเชื่ อ บุคคล SPEEDY LOANวงเงิ นตั้งแต่ 20,000 บาทและ

สูงสุดที่ 3 ล้านบาท สามารถผ่อนได้ นาน 72 เดือนรายละเอียดของ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม

มีดังนี้สินเชื่ อบุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สามารถ สมัคร สินเชื่ อเงิ นสดได้ง่ายๆโดยที่ ไ ม่จำเป็นต้อง

มี หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำ ประกัน รับเงิ นสดเข้าทางบัญชี ธนาคารวงเงิ น สูงสุด 5 เท่า ของรายได้ สะดวกสบาย กับ ช่องทางการผ่อนชำระ หลายช่องทาง

1.สมัครง่าย ไ ม่ต้องมี หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำ ประกัน

2.เมื่อขอ สินเชื่ อ แล้ว ได้รับอนุมัติ ทางธนาคาร จะโอนเงิ น เข้าบัญชี ธนาคาร ที่ลู กค้ าแจ้งไว้

3.อนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 บาท – 3,000,000 บาท

4.20,000 บาท–30,000 บาท สามารถผ่อนได้ นานสูงสุดที่ 24 เดือน

5.30,001 บาท–99,999 บาท สามารถผ่อนได้ นานสูงสุดที่ 60 เดือน

6. 100,000 บาท – 3,000,000 บาท สามารถผ่อนได้ นานสูงสุดที่ 72 เดือน

7.การชำระคืน เงิ นให้กู้ยืม ชำระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน

8.คิดอัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น ลดดอก

9.ระยะเวลา ในการ ผ่อนชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ไ ม่เกิน 72 เดือนอัตรา

ดอกเบี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม Speedy Loanการคิด อัตรา ผ่อน 2,700 บาท/เดือน

:กรณีกู้ยืมเงิ น 100,000 บาท อัตราการผ่อนที่ 2,700 บ าท/เดือน เวลาในการผ่อน ชำระ 72 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ผู้สมัคร ต้องมี อายุ ระหว่าง 20-60 ปี

2.มีรายได้ขั้นต่ำที่

15,000 บาท สำหรับ พนักงาน ประจำ(ที่ได้รับ การบรรจุ เป็นพนักงานแล้ว)15,000 บาท สำหรับ เจ้าของธุรกิจต่างๆ

3.มีหมายเลข โทรศัพท์ ที่บ้ าน หรือ ที่ทำงาน ที่สามารถ ติ ดต่อได้

สามารถสมัครได้ ตั้งเเต่ 1 ส.ค 2563 ไปจนถึง 30 ก.ย 2563 ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777