โอนแล้ว เงิ นประกันร ายได้เกษตรกร​

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้รับเงิ นง วดที่ 7 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม

เพจ พืชเศร ษฐกิจไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่า งวด 7 โอนวันนี้

เช็ คสถานะการโอนประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โดยเช็ คเงิ นเข้าได้ 4 ช่องทางดังนี้

1 เช็ คสถานะโอนเงิ นได้ที่ลิ้งค์ คลิก

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา

เช็ กในระบบก่อนค่อยไปกดเพื่อไ ม่เป็นการเสี ยเวลา

2 เช็ คจากบัตร ATM

3 ปรับสมุดเงิ นฝาก ที่ธนาคาร

4 กดสมัครเช็ คเงิ นเข้าออกผ่านไลน์ของ ธ.ก.ส. (ฟรี)

โดยกดแอดเพื่อน ใช้ไอดี @baccfamily ( หากตรวจจากลิ้งไ ม่ได้ ลองตรวจสอบด้วยวิธีอื่นดู)

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 โดยที่ เก็บเกี่ยววันที่ 14 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63

อย่ างไรก็ตามวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับเงิ นกันถ้วนหน้ านะครับ

ขอบคุณ พืชเศร ษฐกิจไทย