ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยืมได้10,000ไ ม่มีดอก ได้ทุกคน ทุกอาชีพ

สำหรับสินเชื่ อส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ TrueMoney ที่เปิดบริการนี้ หรือ Micro Credit ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

จัดทำมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช ระบบรายเดือน ที่มาพร้อมปลอดดอกเบี้ย 0% เดือนแรก*

ที่สมัครง่ายมากๆเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้ว

สำหรับบริการ Micro Credit คือการปล่อยสินเชื่ อในวงเงิ นขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอสินเชื่ อผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิ น

มาเป็นการขอสินเชื่ อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงิ นกู้จำนวนไ ม่มาก

หรือเงิ นด่วนที่หมุนไ ม่ทันสามารถเข้าถึงเงิ นจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

ต้องเป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช บุคคลธรรมดาแบบรายเดือนเท่านั้น

มีอายุการใช้งานมากกว่า 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน และไ ม่มีค่าบริการคงค้ าง

มีประวัติในการชำระค่ าบริการที่ดี ไ ม่ค้างชำระ

เอกส ารประกอบการสมัคร

บัตรประชาชนตัวแค่ในเดียวเท่านั้น

วิธีขอสมัครสินเชื่ อ Micro Credit

1. ลู กค้ ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้ าที่ทรูพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

2. ทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้ าที่ทรู

3. การกรอกข้อมูลลู กค้ าทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นพร้อมทำการยินยอมเงื่ อนไขต่างๆบนแอปพลิเคชั่น

4. ได้รับการอนุมัติสินเชื่ อผ่าน SMS

5. เบิกเงิ นสดจากวงเงินสินเชื่ อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท

ข้อควรรู้และวิธีการสมัครใช้ MICRO CREDIT

ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี และเป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช รายเดือน อายุการใช้งานมากกว่า 90 วัน

วงสูงสุดแต่ละคนอาจจะได้รับไ ม่เท่ากัน ซึ่งมีวงเงิ นสูงสุด 10,000 บาท

การเบิกเงิ นสดคือจะเป็นการเบิกผ่านแอป TrueMoney Wallet ผ่านเมนู Micro Credit

ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์เอกส ารการสมัครใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริง

โดยต้องไปยื่นสมัครบริการที่ทรูช็อปสาขาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ การผ่อนจ่ายเงิ นนานสูงสุด 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% ในเดือนแรก

**หลังจากนั้นดอกเบี้ย 24% ต่อปี การคิดดอกเบี้ย

จะคิดแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงิ นที่เบิกใช้จริง

เมื่อถึงรอบการชำระ จะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือน พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลที่สมัครให้อีกที รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่ อMicro Credit

1. ให้บริการสินเชื่ อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)

2. บริการสินเชื่ อสำหรับลู กค้ าที่ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

3. ระยะเวลาแบ่งจ่าย ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขของบริษัทฯ

4. ดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0% เฉพาะเดือนแรก*ของทุกการเบิกใช้สินเชื่ อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี

5. การคิดดอกเบี้ย จะคิดแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงิ นที่เบิกใช้จริง

6. การเบิกใช้สินเชื่ อ เงิ นจะโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทซึ่งผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลู กค้ าระบุในคำขอ

7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

8. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัคร และรายละเอียดของสินเชื่ อ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลู กค้ าของบริษัทฯ โทร 1240 กด 3