ปตท. บางจาก ปรับลดน้ำมันทุกชนิด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม

ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊ สโซฮอล์ และ กลุ่มดีเซล 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร

มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำหรับใครน้ำมันใกล้หมดถังพรุ่งนี้ค่อยเติม

เพราะน้ำมันปรับลดราคาทุกชนิดถึง 40 สตางค์

ปตท.

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 22.75 บาท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 22.48 บาท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 21.24 บาท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 18.54 บาท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 20.94 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 21.19 บาท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 24.19 บาท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 28.66 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไ ม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ขอบคุณ ปตท.