เงิ นเข้าแล้ว สูงสุด36000 อย่ าลืมไปกดใช้

ความคืบหน้ าจ่ายเงิ นช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบ ายรั ฐบ าล กรณี

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงิ นประกันรายได้เกษตรกร” นั้น

โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 ธันวาคม 2563 มีดังนี้คือ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,425.46 บาท ชดเชยตันละ 2,574.54 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,043.56 บาท

ข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,982.48 บาท ชดเชยตันละ 2,017.52 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 32,280.32 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,429.59 บาท ชดเชยตันละ 570.41 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 17,112.30 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,465.25 บาท ชดเชยตันละ 534.75 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,368.75 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,400.10 บาท ชดเชยตันละ 599.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,598.40 บาท

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้ าภายใน ในฐานะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ซึ่งทำการประชุมคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

จากนั้น ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่จ่ายเงิ นตรงเข้าบัญชีเกษตรกภายใน 3 วันทำการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงิ นตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563

โดยโครงการนี้รั ฐบ าลดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศ และเริ่มจ่ายส่วนต่าง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และไล่งวดมาเรื่อยๆ

จนขณะนี้เป็นงวดที่ 7 น่าจะเป็นงวดสุดท้ ายของปีนี้ และงวดต่อไปก็เริ่มสัปดาห์แรกของปีหน้ า(2564)

ตรวจสอบเช็ คเงิ นประกันรายได้เกษตรกร ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/

ธ.ก.ส. ย้ำใช้ BAAC Connect แจ้งเงิ นเข้า-ออกรู้เร็วทันใจ

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป

1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily

2. กดลงทะเบี ยน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง

3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“

4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิ ด และ หมายเลขโทรศัพท์

5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก

6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน

7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

8. ลงทะเบี ยนสำเร็จ

ที่มาsiamtoday