ใครลงไ ม่ทันรีบเลย รอบเก็บตกอีก 5แสนสิทธิ์

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.กระทร วงการคลัง กล่าวว่า

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบี ยนโครงการแจ กเงิ นค นละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตกอีกไ ม่ต่ำกว่า 5 แสนสิทธิ

โดยมาจากผู้ที่ไ ม่ผ่านเกณฑ์ในเฟส 1 ประมาณ 4 แสนสิทธิ และเฟส 2 ที่เปิดลงทะเบี ยนไปเมื่อ(16 ธ.ค.)อีก 5 ล้านสิทธิ

คาดว่าจะมีผู้ไ ม่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวนหนึ่งในเร็วๆนี้ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขทั้งหมด

นายอาคม กล่าวว่า ส่วนการพิจารณาขย ายโครงการแจ กเ งินค นละครึ่งเฟส 3 และเฟส 4 ยังไ ม่ได้สรุป

ต้องรอการพิจารณาผลโครงการค นละครึ่งเฟส 2 ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 ก่อน

สำหรับปัญห าที่เกิ ดขึ้นในโครงการเฟส 2 เนื่องจากลงทะเบี ยนไ ม่ทัน มีปัญห าจากเลข OTP

เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์มีปัญห าทำให้สถานะการลงทะเบี ยนไ ม่สมบูรณ์

ความคืบหน้ าโครงการแจ กเงิ นค นละครึ่ง (17 ธ.ค.) ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน

ซึ่งผู้ที่พล าดไ ม่ได้รับจาก คนละครึ่งเฟส2 จำนวน 5 ล้านราย ผ่าน www.ค นละครึ่ง.com

ยังมีโอกาสลงทะเบี ยนได้อีก เนื่องจาก นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เปิดเผยว่า กระทร วงการคลังยังไ ม่พิจารณาเปิดเฟสสามโครงการค นละครึ่ง

โดยขอประเมินตัวเลขการใช้จ่ายในภาพรวม ซึ่งจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของภาครั ฐในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ก่อน

ส่วนผู้ที่ลงทะเบี ยนแจ กเงิ นค นละครึ่งเฟสสองเมื่อวานนี้

แต่เกิ ดความผิ ดพล าดทางระบบเครือข่ายมือถือทำให้ไ ม่ได้รับ SMS ยืนยันรหัสการลงทะเบี ยนหรือ OTP นั้น

เราจะดูแลให้ แต่เบื้องต้น ขอดูตัวเลขการลงทะเบี ยนในเฟสสองก่อนว่า จะมียอดที่ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ

หรือมีคุณสมบัติไ ม่ครบจำนวนเท่าใด โดยจะนำไปรวมกับยอดที่เหลือจากเฟสแรก อีกจำนวน 4 แสนสิทธิ์

เพื่อนำมาเปิดให้ลงทะเบี ยนใหม่ คาดว่า จะเป็นต้นปีหน้ า

ขณะนี้ เรารอตัวเลขจากธนาคารกรุงไทยว่า มีผู้ที่ไ ม่ได้รับรหัส OTP จำนวนเท่าใด

ซึ่งจะนำไปรวมกับยอดที่เหลือในเฟสแรก และยอดที่ลงทะเบี ยนไ ม่ผ่านในเฟสสอง เพื่อพิจารณาเปิดให้ลงทะเบี ยนใหม่

แม้ทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะชดเชยความเสี ยหายให้กับผู้ที่ไ ม่ได้รับรหัส OTP ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมควรได้รับ

แต่เราเข้าใจประชาชนว่า ไ ม่ได้อย ากได้การชดเชยในส่วนนั้น

แต่อย ากได้เม็ดเงิ นจากภาครั ฐไปจับจ่ายใช้สอย

เช่น ไปซื้อส้มตำ หรืออาหารอื่นๆมากกว่า ตรงนี้ เราก็จะพิจารณาดูแลให้

ทั้งนี้ มาตรการแจ กเงิ นค นละครึ่งนั้น เป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใข้สอยเงิ นของประชาชน

โดยภาครั ฐใส่เงิ นเข้าไปให้ ซึ่งจะมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย

ซึ่งก็คือร้านค้ารายย่อย หาบเร่แผงลอยต่างๆ

โดยการใช้จ่ายของประชาชนนั้น ส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายมากกว่าจำนวนที่ภาครั ฐใส่เงิ นเข้าไปให้

ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเท ศ