การจราจรเริ่มหนาแน่น ประชาชน ทยอยเดินทางกลับบ้ านด้วยความคิดถึง

แม้ว่าสถานก ารณ์ปัจจุบันจะเป็นไปด้วยความลำบ าก ที่หลายๆคนจะเดินทางกลับบ้ านต่างจังหวัดในช่วงนี้

เป็นช่วงเทศกาลหยุ ดย าว ซึ่งไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่จะได้กลับ ต้องบอกเลยว่าบ างคนก็ทนความคิดถึงไ ม่ไหว

เพราะสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไ ม่ได้กลับ ปีใหม่จะไ ม่ได้กลับอีกก็คงไ ม่ไหว วันนี้เราจะพาไปดูว่าสถาน การณ์การเดินทางกลับต่างจังหวัดเป็นอย่ างไรกันบ้ าง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาค ม ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า Vootichai Chongtep ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 331บรรจบ 304 เขาหินซ้อน 09.00 น. สุดจัดนึกว่ากลับกันหมดแล้ว

ภาพจาก Vootichai Chongtep

ภาพจาก Vootichai Chongtep

ภาพจาก Vootichai Chongtep

ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภั ยครับ

ภาพจาก Vootichai Chongtep

ทนความคิดถึงไ ม่ไหว

ภาพจาก Vootichai Chongtep

อย่ างไรก็เดินทางปลอดภั ยกันนะครับทุกๆท่าน

ขอบคุณ Vootichai Chongtep