ไปถอนเงิ นที่ธนาคารแต่เจอแบบนี้

วันที่ 26 ธันวาคม มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสี ยงวิพ าษ์วิจ ารณ์อย่ างมาก

หลังจากที่ทางเพจ อย ากดังเดี๋ ยวจัดให้ by Kim Official

ได้มีการลงเรื่องราวของคนที่ไปถอนเงิ นในธนาคารแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า

อืออหืออทำไปได้ไงว่ะ จนท.ธนาคารมีส่วนรู้เห็นไหม

ปักรอข่าวเลย โดน2ใบ ดีนะที่มีกล้อง 100 ใบนะครบแต่จำนวนไ ม่ครบ

#เบิกเงิ น1แสนได้98200 ตรวจลายนิ้วมือได้เลย

ฉันรับรองว่าไ ม่มีลายมือฉันแน่นอนเพราะเบิกจากธนาคารใส่ซอง

จากซองยืนให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้นับ รับประกันได้เลยว่าลายมือฉันไ ม่มีแน่นอน กล้องเป็นพย านสำคัญสุด

น่าจะเจตนานะ เพราะเถี ยงขนาดเจ้า พอบอกมีกล้องเงี ยบทันที แล้วสักพักก็บอกว่าเจอเงิ นที่หายไป คนในเท่านั้นที่ทำได้เจ้า

อย่ างไรก็ตาม คงต้องรอว่าทางธนาคารดังดังกล่าว จะออกมาชี้แจงอย่ างไร หากมีความคืบหน้ าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ได้เงิ นไ ม่ครบ

โพสต์

ที่มา อย ากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official