เริ่มแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน รีบลงเลย 1ล้ านสิทธิ์

วันที่ 27 ธ.ค. 2563 เพจสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยว่านายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการท่องเที่ยวและกีฬา

จะเปิ ดให้ค นไทยจองสิทธิ์ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

หลังจากเลื่ อนการเปิ ดจองมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 เนื่องจากพบปัญห าทุจ ริต จากสำรวจพบว่ามีประชาชนจำนวนมาก

ต้องการใช้สิทธิ์จองห้องพัก เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในเทศก าลปีใหม่ รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

โดยจะยังคงใช้เงื่ อนไขเดิมทั้งหมด ไ ม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปิ ดให้จองในวันนี้ 28 ธ.ค. ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 1 ล้านสิทธิ์

นอกจากนี้ยังได้เตรียมนำโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี ในวันที่ 29 ธ.ค.

นี้ด้วยอีก 1 โครงการ สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น เที่ยวไทยวัยเก๋า

คือรั ฐฯ จะให้สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาทต่อคน สำหรับกลุ่มค นอายุ 55-75 ปี

เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคาไ ม่ต่ำกว่า 12,500 บาท ภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่สนใจอย ากร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รีบกดลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิได้เลยจ้า

ที่มา mumkhao