ยอมข าดทุน หลังถูกยกเลิ กสั่ งกุ้ง

เรียกว่าตอนนี้ภาครั ฐต้องเร่งสร้างความเชื่ อมั่นให้ประชาชนกลับมาบริโภคกุ้งได้อย่ างสบายใจ

หลังมีการวิต กกังวลว่าจะมีเชื้ อ CV-19 ติ ดมากับสัตว์น้ำประเภทกุ้ง ปลาหมึก

เนื่องจากผู้ติ ดรายแรกในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าของแพกุ้ง

ซึ่งนำอาหารทะเลมาขายในตลาดพร้อมแร งงานต่างด้ าวที่จ้างมาช่วยงาน จนเกิ ดการแพร่ระบ าดขึ้นในเวลาต่อมา

ล่าสุดทางเพจ Tor Rungrojn ผู้ชายเลี้ ยงลูก ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของเจ้าของบ่อกุ้งในจังหวัดนครปฐมที่โดนพ่อค้ ายกเลิ กการสั่ งกุ้ง

จนต้องนำมาเทเร่ข ายเองทั้งยังยอมขายทุ่นเพื่อให้ได้ระบ ายกุ้งก่อนที่จะเน่ าเสี ยจนข าดทุนกว่าเดิม”

สู้เพื่อลูก เหนื่ อยแท บข าดใจ กุ้งที่ขายตลาดอาจไ ม่ปลอดภั ย ลองท้ ายรถเลยดีไหม เจ้าของบ่อมาเอง

เรื่องมีอยู่ว่า กลับจากเที่ยวถึงบ้านอย ากกินกุ้งพย าย ามตามหาที่ตลาดแบบสดๆผมได้รับการติ ดต่อจากพี่โด้(เจ้าของบ่อกุ้ง)พูดคุยกัน บ่อนครปฐม

กำลังเดื อดร้อนอย่ างหนักโด นพ่อค้ าเททั้งหมด ต้องจับเองข ายเอง เพื่อความอยู่รอด

พี่โด่พ่อลู กอ่อน อีกด้วย ต้องตื่นตี1ลงไปจับที่บ่อ นครปฐม เสร็จ ตี5 มาข ายท้ ายรถกระบะที่กรุงเทพ

ผมคิดว่าพี่เขาคงพูดเล่นๆ ตี 5 โทรศัพท์ผมดังพี่ต่อ

กุ้งที่สั่ งมาถึงจุดนัดหมายแล้วครับพี่ผมถึงกับต กใจ ไปถึงก็ได้เจอพี่โด้พูดคุยกัน ยังเหลือ อีก อย่ างต่ำๆ 4-5 ตัน

หากเพื่อนๆอย ากกินกุ้ง สดๆ ตัวใหญ่ๆจับใหม่จับตอนตี1 ถึงกทม. ไ ม่เกิน 6 โมงเช้าช่วยเกษตรกร

ชาวบ่อกุ้ง สั่ งเลยครับ เรียก line grab deliveree มารับที่ ประชาชื่นครับ กินกุ้งช่วยชาวบ่อกุ้งไ ม่ผ่านตลาด ช่วยกันครับ”

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว