เอาออกมาด่ วน ร้านให้สูงสุด100,000

เรียกได้ว่าทำโลกออนไลน์เข้ามาแสดความเห็นกันเป็นจำนวนมาก

หลังเพจเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรี ยญเก่าทุกชนิดร าคาดีที่สุดโทร 0840721303

ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

แชร์ด่วน รับซื้อจริง รับซื้อเหรี ยญ 1 บาท ตราแผ่นดิน ปี 2505 ราคาเหรี ยญละ100,000บาท (หนึ่งแสนบาท)

รับเฉพาะที่ยอดเจดีย์ชี้ไปที่ ย เท่านั้น

ตามนี้

ดูชัดๆ

ขอบคุณที่มาจาก รับซื้อเหรี ยญเก่าทุกชนิดร าคาดีที่สุดโทร 0840721303