คุณป้าเฮลั่นบ้ าน ถูกรางวัลที่ 1

ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 30 ธันวาค ม 2563

รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 803628 ส่วนรางวัล เลขหน้ า 3 ตัว ออกหมายเลข 804 และ 336

รางวัลเลขท้ าย 3 ตัว ออกหมายเลข 924 และ 321

ขณะที่รางวัลเลขท้ าย 2 ตัว ออกหมายเลข 19 เชื่ อว่าหลายท่านคงจะกำลังเฮเตรียมเลี้ยงฉลอง

ล่าสุดมีรายงานว่า พบคุณป้าท่านหนึ่ง ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 ประจำวันที่ 30 ธ.ค.63 เป็นเงิ นรางวัลจำนวน 12 ล้านบาท

ยินดีด้วยจ้า

โพสต์

ขอบคุณ Sasithon Sakaew