แห่ซื้อกันแน่นร้าน ร้านทองประก าศปิดตัว ข ายออกแบบไ ม่เอากำไร

เรียกได้ว่าในช่วงนี้นั้นไ ม่ว่าจะเป็นสินค้ าอะไรก็ดูจะราคาแพงไปซะหมด

บางคนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ เงิ นหมดแล้ว บางคนก็พากันแห่ซื้อทองช่วงปีใหม่ไปฝากญาติผู้ใหญ่หลังจากไ ม่ได้กลับบ้ านกันมานาน

และในช่วงนี้ยิ่งประส บปัญห าก็ทำให้หลายโร งงานปิดตัวลง ไ ม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ล่าสุดได้มีร้านทองประกาศปิดตัวข ายแบบไ ม่เอากำไร นั่นก็คือข้อมือกำไลทองคำลายดาว

ซึ่งขายเพียงแค่วงละ 1,490 2วง 1,890 ซึ่งหลังจากโพสต์ไปได้ไ ม่นานก็มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ความคิดเห็นดังกล่าว

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

อย่ างไรก็ตามอย่ าลืมศึกษาข้อมูลก่อนซื้อนะคะ

ขอบคุณ vivihot.shop