เปิ ดตลาด ทองปรับขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับราคาทองคำวันนี้ 6 ม.ค.64 ร ดาคาเปิ ดตลาดเช้านี้ ปรับในครั้งที่ 1 ขึ้น 50 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 27,500 บาท ข ายออกบ าทละ 27,600 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,999.96 บาท ส่วนราคาข ายออกอยู่ที่ 28,100 บาท

ภาพจาก สมาคมค้ าทองคำ

ร าคาทอง เปิ ดตลาดเช้าวันที่ 6 ม.ค.64 เปิดตล าดเช้านี้ปรับขึ้น 50 บาท ในครั้งที่ 1

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ต้องการซื้อข ายทอง ให้เช็กทิศทางขึ้นลงของทองกันด้วยนะคะ

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ