ลุ้ นรั ฐบ าล ลดค่ าไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 หลังจากศบค.ประก าศขอความร่วมมือให้หน่วยงานรั ฐและภาคเอกชน

เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนเวิร์กฟอร์โฮม หรือทำงานที่บ้ าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจ ายของ CV

ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้รั ฐบ าลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ

ที่ได้รับผลกระทบจาก CV รอบใ หม่

มิเตอร์ไฟฟ้า

เบื้องต้นกระทร วงพลังงานกำลังพิจารณามาตรการลดค่ าไฟฟ้าช่วยประชาชน

โดยกำลังพิจารณาอยู่หลายมาตรการ อาทิ มาตรการที่เคยใช้ในช่วง CV ปี 2563

คือมาตรการลดค่ าไฟ โดยใช้ยอดค่ าไฟฟ้าเดือนล่าสุดก่อนเริ่มเวิร์กฟอร์โฮม

แต่ต้องพิจารณาอย่ างรอบคอบถึงความเป็นไปได้

ทั้งด้านงบประมาณที่นำมาใช้และความจำเป็น เนื่องจากผลกระทบรอบนี้ต่างออกไป

เพราะไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเท ศและใช้วิธีจังหวัดพื้นที่เสี่ ยง

อย่ างไรก็ตาม จากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งพิจารณา

เพื่อหาทางเป็นไปได้ในการออกมาตรการนี้ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV หรือไ ม่