ทองร่ วงหนักมาก

ร าคาทองคำวันนี้ (7 ม.ค.64) ประกาศครั้งแรกของวัน ในเวลา 09.24 น.ปรับลดลง 450 บ าท

เมื่อเทียบกับร าคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณข ายออกที่บ าทละ 27,700 บ าท ตามข้อมูลจากเว็ บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้ าทองคำ

ทองคำแท่งในประเท ศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,100 บ าท ข ายออกบ าทละ 27,200 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านร าคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,605.80 บ าท ข ายออกที่ราคา 27,700 บ าท

ส่วนร าคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,916.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทั้งนี้ใครที่ต้องการซื้อข ายทอง รีบเช็ กทิศทางขึ้นลงเพื่อทำกำไรได้เลย

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ