อากาศหนาว ลิงลพบุรีนับพันนั่งก อดกัน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 ที่อำเภอเมืองลพบุรี สภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงอย่ างรวดเร็วที่ 16 องศาเซลเซียส

ยิ่งช่วงกลางคืนกับมีลมแ รง เพิ่มความหนาวเหน็บสะท้านทร วงให้กับประชาชนชาวลพบุรี

ซึ่งพอที่จะหาเครื่องนุ่งห่มเพื่อคลายความหน าวเหน็บ แต่ฝูงลิงลพบุรีนับพันตัว

ทั้งฝั่งพระปรางค์สามยอด กับฝั่งศาลพระกาฬ ลิงตึก ลิงที่อาศัยอยู่โร งภาพยนตร์เก่า ต่างพากันหลบลมหนาว ไ ม่ออกมา กินอาหาร

แทะเล็มหญ้าเช่นทุกวัน จนเวลาประมาณ 08.40 น. ลิงได้ทยอยออกมาหลายตัวนั่งโอบกอดกัน

เพื่อรอแสงแดดที่วันนี้ดูคล้ายว่าจะมาช้ากว่าทุกวัน

ลิงต่างหนีห ายจนบ างต า และไ ม่ซุ กซ นเช่นเคย แม้ผู้สื่อข่าวเข้าไปใกล้ๆ ถ่ายรูป เจ้าจ๋อใกล้ๆ ก็ไ ม่ขยับตัว

ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชน

ดูแลสุ ขภ าพจากอุณหภูมิลดลงอย่ างรว ดเร็ว 3-5 องศาเซลเซียส

ซึ่งวันนี้ที่อำเภอเมืองลพบุรี เมื่อช่วงเช้าอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส และมีลมกระโช กตลอดทั้งคืน

ขอเตื อนให้พี่น้องประชาชนเตรียมเครื่องนุ่งห่ม อาทิ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า และหมวกไหมพรม เพื่อรักษาความอบอุ่น

ซึ่งถ้าไ ม่ระวั งรักษาสุ ขภ าพในช่วงอากาศเปลี่ยนอาจจะก่อให้เกิ ดการไ ม่สบ ายได้

เนื่องจากจังหวัดลพบุรีบางพื้นที่เช่น อ.ชัยบาดาล อ.ท่าหลวง อ.ลำสนธิ และ อ.โคกเจริญ

พื้นที่มีลมแรงและอากาศหนาวเย็น ถ้าอยู่ภายในบ้ าน ดื่มน้ำอุ่น ก็จะทำให้อบอุ่น รักษาอุณหภูมิในตัวได้

และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุ ขภ าพในช่วงหน้ าหน าวนี้ด้วย

ทั้งนี้ไ ม่เพียงแต่คนเท่านั้น ที่ต้องการความอบอุ่นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ลิงลพบุรี ที่อาศัยอยู่ตามซอกตึก ศาลพระกาฬ และที่ปรางค์สามยอด ในช่วงเช้าปกติทุกวัน

จะมีลิงออกมาหาอาหาร เดินเล่นกินหญ้าแพรกหน้าปรางค์สามยอด รอรับอาหารจากเจ้าหน้ าที่ และนักท่องเที่ยว

แต่วันนี้อากาศหนาวเย็นมาก มองหาลิงแทบจะไ ม่มี จนเมื่อเวลา 09.00 น.

เริ่มมีแสงแดดออก บรรดาเหล่าลิงน้อยใหญ่ นับพันตัวต่างทยอยกันออกมากินอาหาร นอนอาบแดด

กอดกันเป็นกลุ่มก้อนเต็มลานพื้นที่พระปรางค์สามยอด และริมถนน เพื่อสร้างความอบอุ่น

โดยเฉพาะลิงแรกเกิดจะมีพ่อแม่กอดไว้ในอ้อมอก เพื่อให้คลายความหนาวที่มาผิ ดช่วงผิ ดเวลา

เป็นที่น่าเวทนากับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา ต่างก็สงส ารเมื่อเห็นลิงนั่งหนาว

ขอบคุณ ไทยรัฐ