หนุ่มเมี ยหนี จำใจพาลู กน้ อยกลับบ้ าน

วันที่ 12 มกราค ม 2564 ในเฟซบุ๊กเพจ สำนักข่าวเหยี่ ยวเวหา

ได้มีการลงเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่กำลังจูงจักรย านซึ่งมีข้าวของมากมายพร้อมกับลู กมาด้วย โดยระบุว่า

ดูสายต าคู่นั้นสิ วันที่12/1/64 บังเอิญเห็นเดินผ่านหน้ าร้านเสรี เลยถามไถ่ได้ความว่า เมี ยทิ้ งไป เอา ผัวใ หม่

แกกับลู กเลยจะกลับบ้ านที่ชัยภูมิ เดินมาจากอุดร ถึงศรีบุญเรือง

วันนี้น่าจะถึง สีชมพู ขอนแก่นแต่ไ ม่มีเงิ นติ ดตัวสักบ าท มีแค่จักรย าน 1 คัน

พนักงานร้านเสรีเลยรวบรวมเงิ นจำนวน 200 บ. แมส 4 ชิ้น น้ำ 1 แพ็ค เสื้อกันหน าว 3 ตัว มาม่า 2 กล่อง

มอบให้แกกับลู กก็ช่วยได้ต ามกำลังนะคับ ใครพบเจอแกตามข้างทาง ก็ช่วยเหลือแกได้นะคับ

ภาพจาก สำนักข่าวเหยี่ ยวเวหา

โพสต์

ที่มา สำนักข่าวเหยี่ ยวเวหา