ทองร่ วงหนักมาก

สำหรับร าคาทองวันนี้ เปิดตลาดเช้าวันเสาร์ ปรับลดลง 1 ครั้ง

โดยร าคาล่ าสุด ทองคำแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,100 ร าคา ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,600

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 64 สมาคมค้ าทองคำรายงานว่า ร าคาทองไทยวันนี้

เปิ ดตลาดปรับลดลง 1 ครั้ง 250 บาท เมื่อเวลา 09.10 น. ถือเป็นการปรับลงของร าคาทองเปิ ดตลาดในช่วงเช้า

สมาคมค้ าทองคำ

ส่งผลให้ร าคาล่าสุด เป็นดังนี้

ทองคำแท่ง

-รับซื้อบ าทละ 26,000

-ข ายออกบ าทละ 26,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

-รับซื้อบ าทละ 25,529.44

-ข ายออกบ าทละ 26,600 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ถือเป็นการเปิ ดตลาดของร าคาทอง ที่ปรับลงมากถึง 250 บ าท

ทำเอาหลายคนอย ากซื้อข ายทองรีบแห่เข้าร้านทองกันเลยทีเดียว

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ