อุตุเผย ลมหน าวกลับมาอีกแล้ว

วันที่ 16 ม.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า รายงาน สภาพอากาศ ว่า ช่วงวันที่ 17-19 ม.ค.64

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแร งระล อกใหม่จากประเท ศจีนจะลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง

โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแร งพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร หลัง

จากนั้นในช่วงวันที่ 20-22 ม.ค.64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-6 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า

ข้อควรระวัง ในวันที่ 16 และในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค.64

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระมั ดระวั งในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 17-19 ม.ค. 64

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลสุ ขภ าพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งระมั ดระวั งอัตร ายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง

และชาวเรือบริเวณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 16 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 22 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 และ 20 – 22 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 มกราคม 64 อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

และ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 16 – 17 และ 20 – 22 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 19 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 – 17 และ 20 – 22 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 19 มกราค ม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตอลอดช่วง ในวันที่ 16 -17 มกราค ม 64

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 22 มกราคม 64 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 16 – 17 และ 20 – 22 มกราค ม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

และมีหมอกหนาบ างพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 19 มกราค ม 64 อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ที่มา กรมอุตุฯ