กรมอุตุฯ เตือนหนาวจนป ากสั่ น

วันที่ 18 ม.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแร งระล อกใ หม่จากประเท ศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว

คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบนในวันนี้ (18 ม.ค. 64)

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รง

ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18-20 ม.ค. 64

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ฝุ่นละออง หมอกควั นมีการสะสมลดลง

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้

เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ าลืมดูแลสุ ขภ าพด้วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ