เตรียมตัวให้พร้อม คลังเผยวันลงค นละครึ่งเฟส3

จากกรณีกระทร วงการคลัง เปิ ดให้ประชาชนลงทะเบี ยนเพิ่มเติมในโครงการ ค นละครึ่ง รอบเก็บตก

รั ฐบ าลจ่ายเงิ นสมทบให้คนละ 3,500 บ าทผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. จนถึงวันที่ 31 มี.ค.64 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ

ในช่วงวานนี้ 20 ม.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 6 โมง เป็นต้นไป

อย่ างไรก็ตามในหลายสำนักข่าวต่างร ายงานพร้อมกันว่า สิทธิเต็มภาย 10 นาที ทำให้เกิ ดแฮชแท็ก

#ค นละครึ่งเฟส3 พุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที

โดยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายต่อเรื่องดังกล่าว พร้อมกระแสเรียกร้องให้เปิ ดรอบใ หม่อีกครั้ง

อย่ างไรก็ตามในหลายสำนักข่าวต่างรายงานพร้อมกันว่า สิทธิเต็มภาย 10 นาที ทำให้เกิ ดแฮชแท็ก

#ค นละครึ่งเฟส3 พุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที โดยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายต่อเรื่องดังกล่าว พร้อมกระแสเรียกร้องให้เปิ ดรอบใ หม่อีกครั้ง

ล่ าสุดวันนี้ (21 ม.ค. 64) นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เผยโครงการ “ค นละครึ่งเฟส 3” ต้องรอประเมินภาพรวมเศร ษฐกิจอีกครั้ง

หลังเสร็จสิ้ นโครงการในวันที่ 31 มี.ค.นี้ หากจะเริ่มใ หม่ก็ต้องพิจารณาในเดือน เม.ย.-พ.ค.