ค นละครึ่งลงสำเร็จแต่ไ ม่ได้รับสิทธิ์

หลังกระทร วงการคลัง เปิ ดให้ลงทะเบี ยนโครงการ ค นละครึ่ง รอบใ หม่ ซึ่งเป็นการเก็บตกจากผู้พล าดสิทธิ์

จากระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จำนวน 1,345,068 สิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ลงทะเบี ยนสำเร็จในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ได้รับรหัส OTP และระบุ ผลการลงทะเบี ยนสำเร็จ ตั้งแต่เวลา 06.08 น.

ค นละครึ่ง

ล่าสุด วันนี้ (22 มกราคม) เวลา 10.46 น. เป็นต้นมา

มีผู้ได้รับข้อความแจ้งว่า ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการฯ เต็มแล้ว หลังจากลงทะเบี ยนผ่านไป 2 วัน

สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่าว ก่อนหน้ านี้ก็ได้รับข้อความรหัส OTP เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่งไปแล้วเช่นกัน

ลงทะเบี ยน ค นละครึ่ง สำเร็จ แต่วันนี้ได้ข้อความ ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ

สำหรับผู้ลงทะเบี ยนสำเร็จ ค นละครึ่ง จะส่งข้อความมาให้เช่นกัน

โดยระบุว่า ท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 25/01/2021 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ลงทะเบี ยนสำเร็จ

คอมเมนต์ชาวโซเชียล

คอมเมนต์ชาวโซเชียล

อย่ างไรก็ตาม ทำเอาคนที่ลงทะเบี ยนสำเร็จไ ม่พอใจเป็นอย่ างมาก

เมื่อวันนี้ได้รับข้อความลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์เต็ม