ยืนยันแล้วเรื่องเร าชนะ3,500นาน2เดือน กดเป็นเงิ นสด

วันที่ 22 ม.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก การหารือร่วมกับนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน,

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง และทีมงานเศร ษฐกิจ พร้อมระบุข้อความว่า

เช้านี้ ได้มีการหารือมาตรการด้านภาษี เพื่อลดภาระร ายจ่ ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ

และผู้ประกอบการ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย,

ขย ายเวลายื่นแบบแสดงร ายการและชำระภาษีเงิ นได้ฯ เป็นต้น สำหรับเสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติในวันอังคารหน้ า

ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารั ฐบ าลไ ม่ได้นิ่งนอนใจ

พย าย ามหามาตรการช่วยเหลือในรูปแบบ ลดร ายจ่ าย ควบคู่กับการ เพิ่มร ายได้

เช่น โครงการ เร าชนะ หรือ ค นละครึ่ง ที่มีความก้าวหน้ า เป็นไปได้ด้วยดี ขอให้ทุกคนรักษาสุ ขภาพนะครับ #รวมไทยสร้ างช าติ

หลังการหารือ นายอาคม ตอบคำถามผู้สื่อข่าว เรื่องการทบทวนการเยี ยวย าในโครงการ เร าชนะ

ที่ประชาชนต้องการให้มีการจ่ ายเป็นเงิ นสดมากกว่าให้ใช้จ่ ายผ่านแอปพลิเคชันว่า วันนี้คุยเรื่องรายงานเศร ษฐกิจของธนาคารโลก

ส่วนเรื่อง เร าชนะ ไ ม่ได้คุย ทุกอย่ างยังเป็นไปตามที่

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกรั ฐมนตรี ได้ชี้แจงไปก่อนหน้ านี้

เมื่อถามว่าจะมีการทบทวนหรือจะมีการจ่ายเป็นคูปองด้วยหรือไ ม่ นายอาคม ตอบย้ำว่า ตามที่รองนายกรั ฐมนตรีให้สัมภาษณ์

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ siamnews