กุมภาพันธ์ เดือนแห่งโ ชควาสนาของ3ร าศีทำอะไรก็ราบรื่นด วงดีย าวตลอดทั้งเดือน

3 ร าศีโ ชคดี ทำอะไรก็ราบรื่น ด วงดีย าวถึงสิ้ นเดือน

ร าศีเมถุน

ชีวิตโดยรวมมีความปลอดโปร่งมากขึ้น เพราะหลังจากพระราหูย้ ายไปก็เหมือน

กับได้เริ่มต้นชีวิตใ หม่อีกครั้ง การงานมีความสะดวกราบรื่นและมีโอกาสที่จะก้าวหน้ ามากขึ้น

ที่ผ่านมาชาวร าศีเมถุนอาจมีปัญห ากับผู้ใหญ่หรือเข้าหน้ าไ ม่ค่อยติ ด แต่ตอนนี้ดี

ขึ้นผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นในความตั้งใจจริงและความสามารถของคุณ จนเป็นผลทำให้ผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้งานของคุณก้าวไปข้างหน้ า

ร าศีกันย์

สำหรับชาวร าศีกันย์ถือว่าดว งชะต าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่ างมาก เพราะช่วงที่ผ่านมาอุปสร รคมากเหลือเกิน ส่วนเรื่องผู้ใหญ่ที่ผ่านมาไ ม่ค่อยดี บ างคนมีเรื่อง

ขัดอกขั ดใจ ลึกๆ ในใจไ ม่ชอบผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา แต่ในตอนนี้จะเริ่มดีขึ้น

ในช่วงนี้ผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตต าเอ็นดูช่วยเหลือ หากมีปัญห าหรือมีเรื่องจะร้องขอลองพูดกับผู้ใหญ่ตรงๆ อย่ าเก็บไว้ในใจ

พื้นฐานด วงชะต าชาวร าศีกันย์เองเป็นคนเก่งดีมีความสามารถ ตอนนี้ขยันเข้าไป

เรื่อยๆ หมั่นสร้างผลงานความดีเอาไว้เยอะๆ เพราะผู้ใหญ่มองเห็นความดีความสามารถของคุณแล้วแต่เขาแค่ไ ม่ออกปากก็เท่านั้นเอง

ร าศีธนู

ดว งเรื่องป๋าดันโดดเด่นมากชาวร าศีธนูมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือแบบเต็มที่ หากช่วงนี้จะขอความช่วยเหลือ ขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ขอให้

ลองเอ่ยปากสักครั้งจะมีโอกาสได้สูงมาก แต่ต้องรีบๆ จะทำอะไรก็รีบทำ

เพราะด วงผู้ใหญ่หนุนนำจะมีถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้เท่านั้น หากชักช้าร่ำไรอาจจะเสี ยการใหญ่ได้