เหรี ยญ1บ าท wญาค รุฑ ปี17พกติ ดตัวช่วยคุ้มภั ย

เหรียญ 1 บ าท wญา ค รุ ฑ ปี 17 พกติดตัวแล้ว ช่วยชีวิตดี คุ้มครองให้ปลอดภั ยทุกประ ก า ร

อำนาจwญา ค รุ ฑ

สิทธิอำนาจwญา ค รุ ฑ สัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจัด ก า ร ได้มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า

และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว จนเกิด ก า ร สร้างเครื่องรางต่าง ๆ ขึ้น อำนาจwญา ค รุ ฑ สามารถจำแนกได้ถึง 8 ประ ก า ร โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ ได้ดังนี้คือ

– ทำมาค้าข ายดีเป็นสื่อนำ โ ช ค ลาภนานาประ ก า ร

– สามารถลบล้ างอาถร รพ์ และคุณไ สย์ทั้งป วง ภูตผีปิศ าจกลั วไ ม่กล้าเข้าใกล้

– ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภั ยเป็นคงกระพัน

– เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่ ก า ร ง า น

– เป็นเมตต ามหานิยม

– นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

– เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉี ยบข าด

– สัตว์เขี้ ยวงาส ารพัด ไ ม่กล้ากล้ำกร ายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์wญา ค รุ ฑ เป็นที่สุด

อำนาจwญา ค รุ ฑ ยังมีมากกว่านี้อีกมาก แล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้

ในตำราทางไ สยเวทพุทธาคมมีทั้ง ก า ร ใช้ยันต์ ค รุ ฑ ให้ผลดีในทางคงกระพันชาตรี

มีนะwญา ค รุ ฑ ใช้ลงต บเข้าหน้ าผ ากเป็นคงกระพันชาตรีกันเขี้ยวได้ ทั้งwญา ค รุ ฑ นี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวคนผู้ใดแล้วยังสามารถทรหดอดทน

เดินไกลไ ม่เหนื่ อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอด และเป็นเมตต ามหานิยมชั้นสูงอีกด้วย

ยังมีคาถาwญา ค รุ ฑ ซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้ งูรวมไปจนถึงตะข าบแมงป่องและสัตว์ต่าง ๆ ทั้งหลายจะหลบหนีไปสิ้ นโดยพระคาถาwญา ค รุ ฑ ท่านว่าดังนี้

ก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัส ก า ร พระรัตนตรัยเสี ยก่อนด้วยนะโม 3 จบและท่องพระคาถานี้ ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงwญา ค รุ ฑ จะปลอดภั ยทุกประ ก า ร

คนโบร าณส่วนใหญ่เชื่ อว่า เหรี ยญ 1 บ าท wญา ค รุ ฑ ปี17 เมื่อพกติ ดตัวแช้ว จะช่วยคุ้มภั ย ป้องกันอันตร ายให้กับคนที่พกได้อย่ างดี ไ ม่มีสิ่งไ ม่ดี มาทำให้กังวลใจอีกต่อไป

สำหรับ เหรี ยญ 1 บ าทตราwญา ค รุ ฑ ปี 2517 เรียกได้ว่าเป็นวัสดุเหรี ยญศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วยทองแดงถึง 75 เปอร์เซ็นต์

นิกเกิลอยู่ 25เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักที่ 7 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร

ทางด้านหน้ าของเหรี ยญนั้นเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก าลที่ 9 อ่านได้บริเวณของขอบเหรี ยญนั้นด้านฝั่งบนซ้ายมีพระปรมาภิไธย ‘ภูมิพลอดุลยเดช’

วันที่ประก าศใช้เป็นวันที่ 25 เม.ย.ปี 2517 ต่อมารั ฐบ าลได้เลิ กใช้เหรี ยญ 1 บ าท ซึ่งเป็นเหรี ยญใหญ่ มีต้นทุนใน ก า ร ผลิตสูง และในปัจจุบันได้ผลิตเป็นเหรี ยญเล็กขึ้นมาแทน

ซึ่งเหรี ยญ 1 บ าทรุ่นเก่านั้นมีหลายรุ่น เมื่อรั ฐบ าลประกาศยกเ ลิกใช้ไปแล้ว ปชช.ส่วนใ หญ่ใครมีเก็บสะสมไว้ ถือว่าเป็นบุคคลที่ โ ช ค ดี

ทำให้คนรุ่นหลังแทบไ ม่ทราบเลยว่าในอดีตนั้นมีธนบัตรหรือเหรี ยญชนิดต่าง ๆ นั้นมีอะไรบ้ าง พอเวลาล่ วงเลยผ่านมาเป็นเวลานับสิบ ๆ ปีหรือเป็นร้อยปี

ธนบัตรหรือเหรี ยญบ างรุ่นบางชนิดที่หาย ากมีมูลค่ าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ส่วน “เหรี ยญ 1 บ าท wญา ค รุ ฑ ปี2517” ด้วยความเชื่ อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของwญา ค รุ ฑ มีความขลังแม้ว่าไ ม่ได้ผ่าน ก า ร ปลุกเสกแต่อย่ างใด

โดยอาศัยรูปลักษณ์ เลขศ าสตร์จากด วงดาวและโหราศ าสตร์ ถูกต้องตามหลัก ก า ร ทุกประ ก า ร เป็นเหรี ยญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถ รรพ์

ขับไ ล่ภู ตผีปีศ าจ จึงนิยมพกติ ดตัวกันเป็นประจำ

วิธีบูชาองค์พญาครุฑ

จุดธูป 5 ดอก เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเป็นการขออนุญาตินำองค์พญาครุฑมาประทับ ณ สถานที่แห่งนั้น

จัดเครื่องบวงสร วง โดยการจุดธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่ าง ถั่วหรืองา 1 ถ้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว

ที่มา ยิ้มสย าม, sanook